nase en dravce2

nase en sovy2

Dodanie fotografií na zostavenie kalendára Dravce a sovy 2020

Jastrab krahulec HarvancikCieľom projektu je podpora propagácie organizácie prostredníctvom profesionálneho kalendára, s využitím vysoko kvalitných fotiek z terénu. 

Hlavný riešiteľ: Stano Harvančík

Miesto realizácie projektu: Slovensko

Prečo sa projekt realizuje:

Propagácia ochrany dravcov a sov prostredníctvom profesionálneho kalendára s kvalitnými fotografiami.

Ciele:

Propagácia organizácie bude podporená profesionálnym kalendárom, s využitím vysoko kvalitných fotiek.

Aktivity a výstupy:

Očakávaným výstupom projektu je dodanie fotografií  pre zostavenie kalendára s fotografiami dravcov a sov na rok 2020. Kalendár bude pripravený formou kalendára RPS z roku 2019.

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.

RPS - Ochrana dravcov na Slovensku