Dodanie fotografií na zostavenie kalendára Dravce a sovy 2020

Jastrab krahulec HarvancikCieľom projektu je podpora propagácie organizácie prostredníctvom profesionálneho kalendára, s využitím vysoko kvalitných fotiek z terénu. 

Hlavný riešiteľ: Stano Harvančík

Miesto realizácie projektu: Slovensko

Prečo sa projekt realizuje:

Propagácia ochrany dravcov a sov prostredníctvom profesionálneho kalendára s kvalitnými fotografiami.

Ciele:

Propagácia organizácie bude podporená profesionálnym kalendárom, s využitím vysoko kvalitných fotiek.

 

Aktivity a výstupy:

Očakávaným výstupom projektu je dodanie fotografií  pre zostavenie kalendára s fotografiami dravcov a sov na rok 2020. Kalendár bude pripravený formou kalendára RPS z roku 2019.

 

Výsledky:
V rámci MČP bolo dodaných 50 fotografických záberov, ktoré slúžia na propagáciu činnosti RPS (tlačové správy, mediálne výstupy a pod.). Prednostne boli dodané zábery druhov, u ktorých absentovali fotografie, resp. boli v nedostatočnom počte či kvalite. Dôraz bol kladený na druhy dravcov a sov, ktoré boli zaznamenané na území Slovenska. Časť záberov bola použitá aj do pripravovaného kalendáru na rok 2020.

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd