Výstava „Vysoko na krídlach – čo vieme o orlovi krikľavom“ - spoluorganizácia výstavy

Orol kriklavy Ziak Výstava priblíži poznatky zo života orlov krikľavých, ich výskum, potravu, migráciu a potrebu ochrany dravcov. Zároveň bude propagovať Ochranu dravcov na Slovensku ako organizáciu, ktorá má v svojej hlavnej náplni "pomáhať a chrániť" dravé vtáky a sovy.

 

Hlavný riešiteľ: Miroslav Dravecký

Miesto realizácie projektu: Východoslovenské múzeum v Košiciach, výstavné priestory Hlavnej účelovej budovy, Námestie Maratónu mieru 2, 04001 Košice

Trvanie projektu: 1.2.2018 - 30.6.2018

Prečo sa projekt realizuje:

Nesprávna mienka o dravcoch, že všetko čo má krivý zobák je škodné, sa budeme snažiť ovplyvnť prostredníctvom výstavy, ktorá priblíži poznatky zo života orlov krikľavých, ich výskum, potravu, migráciu a potrebu ochrany dravcov. Je určená hlavne pre žiakov základných škôl na získanie kladného vzťahu k dravým vtákom.

Aktivity a výstupy:

V termíne 1.3. – 26.8.2018 organizuje Východoslovenské múzeum v Košiciach autorskú výstavu „Vysoko na krídlach – čo vieme o orlovi krikľavom". Autorom výstavy je RNDr. Miroslav Dravecký, kurátor zoologického fondu Východoslovenského múzea v Košiciach (VSM).

Ochrana dravcov na Slovensku bude spoluorganizátorom výstavy. V rámci malého členského projektu podporí spracovanie grafických návrhov materiálov týkajúcich sa výstavy nasledujúcich materiálov:

1. Orol krikľavý – spoznaj ma viac - leták.

2. Orly krikľavé v Slovenskom krase - brožúra.

3. Omaľovánka – Orol krikľavý - omaľovánka.

4. Plagáty na výstavu – Orol krikľavý - plagát.

5. Lovné a hniezdne teritórium - plagát.

6. Štruktúra kôry stromov na samolepiacu foliu.

Vernisáž výstavy sa uskutoční 1.3.2018, 17.00 hod. Súčasťou výstavy budú aj informácie o histórii vzniku Ochrany dravcov na Slovensku, o činnosti a zameraní.

Uskutoční sa minimálne 5 prednášok pre školy podľa požiadaviek o orlovi krikľavom vo výstavných priestoroch, kde sa bude nachádzať aj tzv "Orlie kino" pre premietanie vide dokumentov o orlovi krikľavom sprevádzané výkladom.

Článok do časopisu Dravce a sovy bude pripravený do konca augusta.

 


 Priebežné výsledky


Vernisáž výstavy sa uskutočnila 1. marca 2018 v priestoroch Východoslovenského múzea o 17:00 hod. Za Ochranu dravcov na Slovensku sa prihovoril predseda Jozef Chavko. Tlačovú správu a video z výstavy nájdete tu.

 

Výstava bola predĺžená do 26.augusta 2018. Súčasťou boli aj dve prednášky a tiež verejnosťou obľúbená Noc múzeí. Výstava približila prácu milovníkov vtákov - čo všetko potrebuje ornitológ k sledovaniu orlov, ku kontrole hniezd, ku krúžkovaniu mláďat, či informácie o rôznych ochranných opatreniach, potrebných napr. na stabilizáciu orlích hniezd v prírode. Pripravený bol tiež filmový dokument z dielne Ochrany dravcov na Slovensku, ktorý nasnímal známy tvorca Tomáš Hulík. To, čo sa deje v orlom hniezde, prezradili krátke videá. Nezabudli sme ani na najmenších návštevníkov, ktorí z pozorovacieho krytu mohli nahliadnuť do hniezda, kde orlica stráži mláďa. 

 

Výstava sa zaraďuje medzi putovné výstavy VSM a na základe požiadaviek iných múzeí a spoločenských organizácií bude v základnej verzii opätovne inštalovaná na rôznych miestach Slovenska. Zahŕňa plagáty, 2 ukážky biotopov, 1 letovú silueu a poskytnutie videozáznamu z priebehu hniezdenia od znášky až po vyletenie mláďaťa a premietanie filmu Ochrana orla krikľavého na Slovensku.

 

Rozhovor s kurátorom výstavy Miroslavom Draveckým:

 


 Výsledky projektu


V termíne 1.3. – 27.5.2018 Východoslovenské múzeum v Košiciach (VSM) ako organizátor a Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) ako spoluorganizátor, realizovali autorskú výstavu „Vysoko na krídlach – čo vieme o orlovi krikľavom“. Autorom výstavy bol RNDr. Miroslav Dravecký, kurátor zoologického fondu VSM a dlhoročný člen RPS. Výstava komplexne predstavila monitoring, výskum a ochranu orla krikľavého na Slovensku, ako aj poznatky z okolitých krajín rozšírenia tohto druhu a poskytla priestor na propagáciu činnosti RPS formou prezentácie tlačovín, časopisov, brožúr vydávaných RPS a informovaním verejnosti o výsledkoch projektov LIFE Energia a LIFE Pannon eagle. K výstave boli vyhotovené výstavné materiály (plagáty 15 ks -1x1m a 2 ks 2x2 m) aj propagačné materiály (leták, brožúra, omaľovánka), ktorých spracovanie grafiky finančne podporila RPS formou tohto Malého členského príspevku. V priestoroch výstavy v "orlom kine" bol premietaný film "Spoločne chránime orla krikľavého.

 

 

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd