nase en dravce2

nase en sovy2

Výstava „Vysoko na krídlach – čo vieme o orlovi krikľavom“ - spoluorganizácia výstavy

Orol kriklavy Ziak Výstava priblíži poznatky zo života orlov krikľavých, ich výskum, potravu, migráciu a potrebu ochrany dravcov. Zároveň bude propagovať Ochranu dravcov na Slovensku ako organizáciu, ktorá má v svojej hlavnej náplni "pomáhať a chrániť" dravé vtáky a sovy.

 

Hlavný riešiteľ: Miroslav Dravecký

Miesto realizácie projektu: Východoslovenské múzeum v Košiciach, výstavné priestory Hlavnej účelovej budovy, Námestie Maratónu mieru 2, 04001 Košice

Trvanie projektu: 1.2.2018 - 30.6.2018

Prečo sa projekt realizuje:

Nesprávna mienka o dravcoch, že všetko čo má krivý zobák je škodné, sa budeme snažiť ovplyvnť prostredníctvom výstavy, ktorá priblíži poznatky zo života orlov krikľavých, ich výskum, potravu, migráciu a potrebu ochrany dravcov. Je určená hlavne pre žiakov základných škôl na získanie kladného vzťahu k dravým vtákom.

Aktivity a výstupy:

V termíne 1.3. – 26.8.2018 organizuje Východoslovenské múzeum v Košiciach autorskú výstavu „Vysoko na krídlach – čo vieme o orlovi krikľavom". Autorom výstavy je RNDr. Miroslav Dravecký, kurátor zoologického fondu Východoslovenského múzea v Košiciach (VSM).

Ochrana dravcov na Slovensku bude spoluorganizátorom výstavy. V rámci malého členského projektu podporí spracovanie grafických návrhov materiálov týkajúcich sa výstavy nasledujúcich materiálov:

1. Orol krikľavý – spoznaj ma viac - leták.

2. Orly krikľavé v Slovenskom krase - brožúra.

3. Omaľovánka – Orol krikľavý - omaľovánka.

4. Plagáty na výstavu – Orol krikľavý - plagát.

5. Lovné a hniezdne teritórium - plagát.

6. Štruktúra kôry stromov na samolepiacu foliu.

Vernisáž výstavy sa uskutoční 1.3.2018, 17.00 hod. Súčasťou výstavy budú aj informácie o histórii vzniku Ochrany dravcov na Slovensku, o činnosti a zameraní.

Uskutoční sa minimálne 5 prednášok pre školy podľa požiadaviek o orlovi krikľavom vo výstavných priestoroch, kde sa bude nachádzať aj tzv "Orlie kino" pre premietanie vide dokumentov o orlovi krikľavom sprevádzané výkladom.

Článok do časopisu Dravce a sovy bude pripravený do konca augusta.

 


 Priebežné výsledky


Vernisáž výstavy sa uskutočnila 1. marca 2018 v priestoroch Východoslovenského múzea o 17:00 hod. Za Ochranu dravcov na Slovensku sa prihovoril predseda Jozef Chavko. Tlačovú správu a video z výstavy nájdete tu.

 

Výstava bola predĺžená do 26.augusta 2018. Súčasťou boli aj dve prednášky a tiež verejnosťou obľúbená Noc múzeí. Výstava približila prácu milovníkov vtákov - čo všetko potrebuje ornitológ k sledovaniu orlov, ku kontrole hniezd, ku krúžkovaniu mláďat, či informácie o rôznych ochranných opatreniach, potrebných napr. na stabilizáciu orlích hniezd v prírode. Pripravený bol tiež filmový dokument z dielne Ochrany dravcov na Slovensku, ktorý nasnímal známy tvorca Tomáš Hulík. To, čo sa deje v orlom hniezde, prezradili krátke videá. Nezabudli sme ani na najmenších návštevníkov, ktorí z pozorovacieho krytu mohli nahliadnuť do hniezda, kde orlica stráži mláďa. 

 

Výstava sa zaraďuje medzi putovné výstavy VSM a na základe požiadaviek iných múzeí a spoločenských organizácií bude v základnej verzii opätovne inštalovaná na rôznych miestach Slovenska. Zahŕňa plagáty, 2 ukážky biotopov, 1 letovú silueu a poskytnutie videozáznamu z priebehu hniezdenia od znášky až po vyletenie mláďaťa a premietanie filmu Ochrana orla krikľavého na Slovensku.

 

Rozhovor s kurátorom výstavy Miroslavom Draveckým:

 


 Výsledky projektu


V termíne 1.3. – 27.5.2018 Východoslovenské múzeum v Košiciach (VSM) ako organizátor a Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) ako spoluorganizátor, realizovali autorskú výstavu „Vysoko na krídlach – čo vieme o orlovi krikľavom“. Autorom výstavy bol RNDr. Miroslav Dravecký, kurátor zoologického fondu VSM a dlhoročný člen RPS. Výstava komplexne predstavila monitoring, výskum a ochranu orla krikľavého na Slovensku, ako aj poznatky z okolitých krajín rozšírenia tohto druhu a poskytla priestor na propagáciu činnosti RPS formou prezentácie tlačovín, časopisov, brožúr vydávaných RPS a informovaním verejnosti o výsledkoch projektov LIFE Energia a LIFE Pannon eagle. K výstave boli vyhotovené výstavné materiály (plagáty 15 ks -1x1m a 2 ks 2x2 m) aj propagačné materiály (leták, brožúra, omaľovánka), ktorých spracovanie grafiky finančne podporila RPS formou tohto Malého členského príspevku. V priestoroch výstavy v "orlom kine" bol premietaný film "Spoločne chránime orla krikľavého.

 

 

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.