Tvorba a inštalácia 1 infopanelu - Prírodná rezervácia Veľký les

IMG 9770 Cieľom projektu je zvýšenie environmentálneho povedomia verejnosti prostredníctvom inštalácie infopanelu.

 

Hlavný riešiteľ: Jozef Lengyel

Miesto realizácie projektu: Prírodná rezervácia Veľký les, Šurany, okr. Nové Zámky, Nitriansky kraj

Trvanie projektu:1.2.2018 do 1.12.2018

Prečo sa projekt realizuje:

Infopanel by mal verejnosť informovať prostredníctvom opisu vyskytujúcich sa druhov dravcov a sov v PR Veľký les o prírodovednom význame územia. V súčasnosti na lokalite nie je žiadna informačná tabuľa pre verejnosť, vo Veľkom lese je sústava lesných ciest popri rezervácii a územie je využívané verejnosťou na prechádzky.

Aktivity a výstupy:

1. Návrh textu a fotografií na infopanel

2. Tvorba grafického návrhu infopanela

3.Samotná tlač infopanela

4. Inštalovanie infopanela

Článok do časopisu Dravce a sovy.

 


 Výsledky projektu


Infopanel je nainštalovaný v prírodnej rezervácii Veľký les. Informuje verejnosť o prírodovednom význame územia.

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd