Ochrana kaní popolavých v obilí

Posledne mlada lieta Noga Primárnym cieľom tohto projektu je záchrana hniezd kaní popolavých v poľnohospodárskych kultúrach,odhadom je počet zachránených hniezd 1 až 4.

Dôležitým cieľom projektu bude komunikácia s poľnohospodárskymi subjektami a spropagovanie témy ochrany kaní popolavých,výstupom projektu bude aj zvýšenie povedomia verejnosti.

 

Hlavná riešiteľka: Ivana Moncmanová

Miesto realizácie projektu: Bratislavský a Trnavský kraj

Trvanie projektu: 01.05.2018-15.10.2018

Prečo sa projekt realizuje:

Projekt bude zameraný na ochranu hniezd kaní popolavých - druhu, ktorý na hniezdenie využíva poľnohospodárske plodiny,najmä obilniny.Pri bežnom obhospodarovaní sú tieto hniezda zničené - v čase inkubácie (chemické postreky) alebo v obilí pred vyvedením mláďat (žatva). Súčasné klimatické zmeny a dokonalejšie žacie mechanizmy (vyššia rýchlosť,možnosť práce v noci) zvyšujú riziká zničenia hniezd.V súčasnosti sú známe 4 hniezdne oblasti kaní popolavých,no pre malé materiálne a finančné možnosti sú nepravidelne,respektíve čiastočne kontrolované.

Aktivity a výstupy:

Projekt sa skladá z viacerých,na seba nadväzujúcich aktivít:

a) Monitoring hniezdnych oblastí (máj-júl):dohľadanie hniezdisk,mapovanie známych, historických, ale aj nových oblastí, komunikácia s ornitologickou spoločnosťou.

b) Zameranie a dohľadanie hniezdisk (jún-júl): zameranie hniezda jednotlivých párov,ich dohľadanie a označenie.

c) Ochranný manažment hniezd (júl-august):kľúčová aktivita projektu a to,zabezpečenie úspešného vyvedenia mláďat dohodou s užívateľom a to najčastejšie poľnohospodárskym družstvom.

d) Propagácia projektu (júl-september):web,sociálna sieť Facebook,tlačová správa,osobné poďakovanie a upomienkové predmety pre aktívne zapojených poľnohospodárov,respektíve poľnohospodárske družstvá.

Výstupom bude aj článok v časopise Dravce a sovy.

Foto: mláďa kane popolavej zachránené v roku 2017 v rámci MČP, Michal Noga

 


Výsledky projektu


Monitoring a práce na projekte sme začali 1. mája v miestach, kde sa nám podarilo prvýkrát pozorovať kane aj vlani a to v Trnavskom kraji.

Celkovo sme našli 5 hniezd. Následne sme spolupracovali so Štátnou ochranou prírody a poľnohospodármi na ich ochrane. Užívatelia sa nemuseli obávať rozsiahleho obmedzenia žatvy. V prípade, že mláďatá ešte nevedili lietať, postavili sme okolo hniezda ohradu z pletiva, o rozmeroch 4 x 4 metre. Na koly sme nastriekali farbu, ktorá upozorňovala kombajnistov na prítomnosť hniezda, vďaka čomu ho obkosili. Po žatve sme okolie hniezda zabezpečili pachovými odpudzovačmi proti predátorom. Teší nás skutočnosť, že poľnohospodári, ktorých polia si kane vybrali za svoj domov, boli maximálne ústretoví a dokonca aktívne pomáhali pri ochrane hniezd.

Viac informácií o hniezdení kaní popolavých na západnom Slovensku nájdete v tlačovej správe tu.

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd