Monitoring a zlepšenie hniezdnych podmienok populácie sovy dlhochvostej na hornom Ponitrí

Suralensis Sotnar6  Cieľom projektu je zlepšenie hniezdnych podmienok ponechávaním starých dutých stromov a suchých pahýľov a zabezpečenie kľudu na hniezdnych lokalitách počas hniezdenia.

 

Hlavný riešiteľ: Karol Šotnár

Miesto realizácie projektu: oblasť horného Ponitria

Trvanie projektu: 5.1. - 30.9.2018

Prečo sa projekt realizuje:

V súčasnosti sú hniezdne lokality pod tlakom intenzívnej ťažby, čím vzniká nedostatok hniezdnych možností pre sovu dlhochvostú.Vypilujú sa nielen staršie porasty,ale aj stromy s dutinami a suché pahýle.

Aktivity a výstupy:

Výroba 5 umelých hniezd a dvoch polobúdok a ich priebežná inštalácia na hniezdne lokality sov dlhochvostých. Rokovanie s lesníkmi, oboznámenie s touto problematikou za účelom následnej spolupráce pre dosiahnutie stanovených cieľov.

Výstupom bude aj článok v časopise Dravce a sovy.

Foto: sova dlhochvostá, Karol Šotnár

 


Výsledky projektu


V priebehu mesiac január až apríl 2018 sme vyrobili a nainštalovali štyri umelé hniezda a tri polobúdky pre sovy dlhochvosté a jednu špeciálnu búdku pre kuvička vrabčieho. Rozmiestnili sme ich na vybraných lokalitách v oblasti Horného Ponitria. Zároveň boli navrhnuté ochranné opatrenia konzultáciou s kompetentnými lesníkmi, za účelom ponechania suchých pahýľov a stromov s búdkami.

V apríli a v máji sme vykonali dve kontroly, všetky búdky a umelé hniezda boli bohužiaľ neobsadené, pravdepodobne v dôsledku nedostatku drobných lesných cicavcov a výkyvov počasia. Aj pri kontrole búdok, v ktorých po minulé roky hniezdili sovy lesné, sme zaznamenali všetky búdky prázdne, čo bolo po prvýkrát za 20 rokov monitoringu tohto druhu na Hornom Ponitrí.

O niečo lepšie boli obhajované teritória koncom leta a na jeseň. Správanie sa sov a zlepšujúca sa potravná ponuka nasvedčujú tomu, že budúci rok by mali byť podmienky pre hniezdenie lesných druhov sov oveľa priaznivejšie.

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd