Sovie pytačky
Featured

Sovie pytačky

 

Vždy sa tešíme na marec, kedy sa najlepšie dohľadávajú hniezdne dutiny kuvičkov vrabčích. Keď pár hodín pri nich posedíme, zakaždým niečím novým prekvapia.

Tento raz asi za tri hodiny pozorovania 8. marca samec ukazoval samici dve dutiny a došlo tri krát k páreniu. No tretí raz to bolo s iným samcom!

Ten po párení ponúkal samici dutinu, keď zrazu priletel domáci a záletníka odohnal z teritória preč. Ešte sa potom niekoľko krát vrátil na miesto, kde naposledy videl votrelca a z vrcholcov stromov sa ozýval teritoriálnym hlasom. Dal tak najavo všetkým ostatným, že toto je jeho teritórium a žiadny iný samec tu nie je vítaný.

Článok vznikol v rámci Členského projektu 2020 aj vďaka podpore Západoslovenskej energetiky, a.s. v rámci programu 3DodZSE.

 

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd