nase en dravce2

nase en sovy2

FOTOSÚŤAŽ - Vytvor s nami najkrajší dravčí kalendár 2019

Náš dravčí kalendár 2018 bol nesmierne úspešný.

Staň sa súčasťou kalendára na rok 2019! Krsiak rybar Harvancik
Každý, koho fotografiu vyberieme, získa poukážku v hodnote 15 eur do kníhkupectva alebo internetového obchodu a dva kalendáre zdarma!


Súťaž predĺžená! Pošli do 31.7.2018  na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. fotografie v kvalite vhodnej na tlač vo formáte A4 prioritne na šírku (landscape).

Aké sú pravidlá?
• Súťaž je určená pre každého :-)
• Súťažné fotografie majú zachytávať dravce a sovy vo voľnej prírode, alebo voľne žijúce v mestskom prostredí, na území Slovenskej alebo Českej republiky.
• Otvárame dve súťažné kategórie:
- „Erotická fotografia“ - snímky párenia dravcov či sov :-)
- „Bežná fotografia“ - všetky ostatné motívy a situácie zachytávajúce život dravého vtáctva.
• Našim cieľom je zostaviť kalendár z nových, neznámych záberov. Preto je možné prihlásiť len snímky doposiaľ nepublikované v akýchkoľvek printových a elektronických médiách, na sociálnych sieťach a podobne.
• Do súťaže je možné poslať snímky, ktoré boli prihlásené v rámci členskej schôdze RPS a nezískali žiadnu cenu.
• Jeden súťažiaci môže zaslať maximálne 3 snímky v každej kategórii.
• Spolu s fotografiami v plnej kvalite je potrebné zaslať:
- Meno a priezvisko autora,
- Dátum a miesto vzniku fotografie,
- Názov druhu, ktorý je na fotografii.
Okrem toho privítame, ak fotografiu doplníte stručným textom o okolnostiach vzniku fotografie, zaujímavom príbehu, či pocitoch fotografa v súvislosti so záberom. Zaujímavou informáciou je aj použitá technika (typ fotoaparátu a objektívu).
• Organizátorom súťaže je Ochrana dravcov na Slovensku (RPS). Akcia prebieha v spolupráci so Západoslovenskou energetikou, a.s. (ZSE), v rámci programu 3D od ZSE.
• Výber fotografií sa uskutoční formou hlasovania komisie, zloženej zo zástupcov Sekretariátu RPS, Výboru RPS a zástupcov ZSE. Výsledky (mená autorov víťazných snímok) budú oznámené do 15.8.2018 (predĺžené oproti pôvodnému dátumu 31.7.).
• Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť súťaž, neudeliť niektorú z cien, nevydať kalendár a realizovať iné odôvodnené zmeny, ktoré vyplynú z kvality zaslaných fotografií a ďalších dôležitých okolností, ktoré môžu mať vplyv na priebeh a výsledok súťaže.


Zaslaním fotografií súťažiaci:
- vyjadruje súhlas s týmito pravidlami súťaže a so zverejnením snímok v kalendári, na webových stránkach RPS a ZSE, na Facebook a Twitter stránkach uvedených organizácií, prípadne iných materiáloch organizácií,
- prehlasuje, že snímka vznikla v súlade s najlepšími morálnymi zásadami ornitológa a jej vznikom neboli fotografované dravce a sovy rušené (najmä počas hniezdenia a odpočinku),
- súhlasí s použitím, spracovaním a archiváciou poskytnutých osobných údajov pre účely tejto súťaže.

 

Tešíme sa na Vaše fotografie, prípadné otázky prosím adresujte na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., alebo 0903 219 524, 0911 882 626 resp. 0904 141 943 :-)

 

Úvodná fotografia: kršiak rybár, foto: Stano Harvančík

Copyright © 2015. All Rights Reserved.