nase en dravce2

nase en sovy2

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami, ktorých hodnota presahuje 1000 €, podľa § 102, ods. 4 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Dátum

Hodnota zákazky

Predmet zákazky

Identifikácia vybraného uchádzača

Projekt Kvartál

Dátum zverejnenia na www.dravce.sk (po uzatvorení kvartálu)

14. novembra 2013

 

2 300,00

 €

Slovak Raptor Journal - preklady SJ - AJ

 

Natália Lipová, PhD.

 

SKAT02

 

4/2013

 

10. januára 2014

 

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.