nase en dravce2

nase en sovy2

Zverejnenie zadávania zakázky

Ochrana dravcov na Slovensku predpokladá udelenie zákazky v celkovej hodnote 2 300 Eur Natálii Lipovej, PhD. Premetom zákazky sú preklady odborných textov zo Slovenského jazyka do Anglického jazyka pre časopis Slovak Raptor Journal. Zákazka bude udelená na základe prieskumu trhu a prijatých cenových ponúk. Predpokladaný termín podpisu zmluvy je určený na 14.11.2013.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.