nase en dravce2

nase en sovy2

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami, ktorých hodnota presahuje 1000 €, podľa § 102, ods. 4 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Dátum

Hodnota zákazky

Predmet zákazky

Identifikácia vybraného uchádzača

Projekt Kvartál

Dátum zverejnenia na www.dravce.sk (po uzatvorení kvartálu)

1. júla 2013

 

6 050,00 €

Grafický návrh,tlač a dodanie materiálu o 5 vybraných druhoch dravcov, pre účely projektu HUSK/1101/2.2.1./0336

Daniela Stanislavová – DANSTA

HUSK02

3/2013

5. októbra 2013

 

1. júla 2013

 

1 715,00 €

Účtovné a ekonomické služby, vedenie projektovej agendy pre účely projektu HUSK/1101/2.2.1./0336

Mgr. Ing. Silvia Klešíková

HUSK02

3/2013

5. októbra 2013

 

    

Copyright © 2015. All Rights Reserved.