nase en dravce2

nase en sovy2

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami, ktorých hodnota presahuje 1000 €, podľa § 102, ods. 4 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Dátum

Hodnota zákazky

Predmet zákazky

Identifikácia vybraného uchádzača

Projekt Kvartál

Dátum zverejnenia na www.dravce.sk (po uzatvorení kvartálu)

17. februára 2013

1 140,70 €

Práce na pozícii Odborný koordinátor pre účely projektu HUSK/1101/2.2.1./0336

Monika Chrenková

HUSK02

1/2013

7. apríla 2013

19. marca 2013

1 137,00 €

3 ks binokulár Vortex Talon pre účely projektu HUSK/1101/2.2.1./0336

EVRIAN s.r.o.

HUSK02

1/2013

7. apríla 2013

    

Copyright © 2015. All Rights Reserved.