nase en dravce2

nase en sovy2

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami, ktorých hodnota presahuje 1000 €, podľa § 102, ods. 4 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Dátum

Hodnota zákazky

Predmet zákazky

Identifikácia vybraného uchádzača

Projekt Kvartál

Dátum zverejnenia na www.dravce.sk (po uzatvorení kvartálu)

17. decembra 2012

2 880,00 €

Vytvorenie špeciálneho modulu v databáze Aves Symfony pre účely projektu HUSK/1101/2.2.1./0336

MVDr. Alexander Kürthy

HUSK02

4/2012

2. januára 2013

    

Copyright © 2015. All Rights Reserved.