nase en dravce2

nase en sovy2

7. medzinárodná konferencia o ochrane orla kráľovského v Bratislave dopadla nad očakávania

V sobotu 5. októbra sa skončila 7. medzinárodná konferencia o ochrane orla kráľovského, ktorá sa konala od stredy 2. októbra v bratislavskom hoteli Barónka. Zúčastnilo sa na nej vyše 40 odborníkov, ktorí prezentovali výsledky z 10 krajín (Slovensko, Maďarsko, Česká republika, Turecko, Grécko, Macedónsko, Srbsko, Rakúsko, Rusko a Kazachstan), prostredníctvom 18 prezentácií a 5 posterov.

Súčasťou konferencie boli okrem odborných príspevkov aj sprievodné podujatia - exkurzia na historické hniezdne lokality orla kráľovského, predvedenie práce psa, ktorého maďarskí kolegovia vycvičili špeciálne na dohľadávanie otrávených návnad a uhynutých živočíchov, výstava kresieb a malieb detí krajín V4, ale tiež obhliadka historického centra Bratislavy so sprievodkyňou. V rámci konferencie bol tiež zahájený proces aktualizácie medzinárodného programu ochrany druhu, nakoľko aktuálny dokument bol schválený v roku 1996, na zák lade údajov z roku 1993. Spokojnosť s programom a priebehom konferencie vyjadrili účastníci aj organizátori. Na konferenciu sa prišiel pozrieť starosta mestskej časti Bratislava - Rača, Mgr. Peter Pilinský, ktorý mal príhovor v rámci úvodnej časti konferencie a bývalá starostka mestskej časti Bratislava - Vajnory, aktuálne poslankyňa, RNDr. Anna Zemanová. Hlavným organizátorom konferencie bola organizácia Ochrana dravcov na Slovensku. Konferencia sa konala pod záštitou Ministerstva životného prostredia, s finančnou podporou Medzinárodného vyšehradského fondu a odbornou podporou maďarskej organizácie MME/BirdLife a Českej ornitologickej spoločnosti. V predchádzajúcich rokoch sa konferencie konali v Maďarsku a Bulharsku. Nasledujúca, ôsma konferencia, by mala byť v roku 2018 organizovaná v Rusku.

01 02 03
01 02 03
01 02 03
01 02 03
13 14  
     

Copyright © 2015. All Rights Reserved.