nase en dravce2

nase en sovy2

Pozvánka pre farmárov

Pozvanka_pre_farmarov

Pozývame všetkých farmárov – vlatníkov a užívateľov, ktorí hospodária v nížinách západného Slovenska, na akciu, ktorá sa uskutoční v rámci projektu LIFE 11/NAT/HU/000926 Ochrana sokola červenonohého v Karpatskej kotline, v dnoch 20.-21.9.2013 v Maďarsku, v národnom parku Koros-Maros. Cieľom akcie je prezentovať skúsenosti a manažmentové postupy miestnych farmárov na lokalitách, ktoré sú významné ako hniezdne a potravné biotopy sokola červenonohého. Tento druh je na Slovensku kriticky ohrozený vyhynutím. V Maďarsku budeme mať jedinečnú možnosť vidieť lokality, kde sokol červenonohý hniezdi vo veľkých kolóniách. Rovnako si pozrieme unikátne lovné teritoriá – maďarskú puzstu. Vďaka prebiehajúcemu obdobiu migrácie budeme môcť pozorovať množstvo dalších zaujímavých vtáčích druhov. Všetkým farmárom, ktorí sa rozhodnú zúčastniť, zabezpečíme a hradíme cestovné náklady, stravu aj ubytovanie.

Nenechajte si ujsť túto jedinečnú príležitosť vidieť sokola červenonohého a jeho biotopy v Maďarsku. V prípade dalších otázok, ako aj v prípade záujmu o účasť, píšte na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Copyright © 2015. All Rights Reserved.