nase en dravce2

nase en sovy2

Atraktívna téma odbornej práce o sokolovi rárohovi

IMG_0807

V roku 2013 bolo prostredníctvom kamery sledované hniezdenie jedného z najvzácnejších druhov dravcov na území Slovenska – sokola rároha. Bol zhotovený kontinuálny kamerový záznam hniezdenia od fázy inkubácie až po vyvedenie mláďat. Témou odbornej práce by mohlo byť o.i. vyhodnotenie etologických a ekologických poznatkov z hniezdenia sokola rároha na území západného Slovenska. Na základe spracovaných údajov je možné vypracovať tiež odborný článok za účelom publikovania v časopise Slovak Raptor Journal. Akékoľvek poznatky o tomto druhu sú veľmi vzácne a spracovanie dostupných výsledkov do odborného výstupu má veľký význam. Ponúkame túto možnosť študentom, ale tiež odborným pracovníkom, prostredníctvom spolupráce pri analyzovaní kamerového záznamu a spracovania výsledkov. V prípade seriózneho záujmu nás prosím kontaktujte na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Copyright © 2015. All Rights Reserved.