nase en dravce2

nase en sovy2

Výzva k novej poľnohospodárskej politike EÚ

13. marca po prvýkrát rozhodne o konečnej podobe novej poľnohospodárskej politiky EÚ spoločne Európsky parlament a Rada. Prosím podpíšte výzvu na podporu takých podmienok, ktoré neohrozia biodiverzitu krajiny. Mnohé druhy dravcov využívajú poľnohospodársku krajinu ako hniezdny a potravný biotop. Je preto veľmi dôležité, aké podmienky budú stanovené a ako budú tieto územia vyzerať. Ďakujeme.

http://e-activist.com/ea-campaign/action.retrievestaticpage.do?ea_static_page_id=2421

Copyright © 2015. All Rights Reserved.