nase en dravce2

nase en sovy2

Ochrana dravcov na Slovensku za lepšiu budúcu Spoločnú poľnohospodársku politiku

Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) je jednou z 276 mimovládnych organizácií v Európe, ktoré sa pripojili k otvorenému listu, adresovaného poslancom Európskeho parlamentu, v ktorom vyjadrujú hlboké znepokojenie nad smerovaním budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP).

Mimovládne organizácie vo svojom otvorenom liste zároveň vyzývajú poslancov EP, aby neprijali správu Výboru Európskeho parlamentu pre poľnohospodárstvo, ktorá je ovplyvnená obchodnými záujmami lobistických skupín a smeruje SPP k takému hospodáreniu v krajine, ktoré znečisťuje vodu aj vzduch a degraduje pôdu.

RPS spolu s ďalšími mimovládnymi organizáciami požaduje, aby poslanci EP na marcovom zasadnutí rozhodli o takej SPP, ktorá prinesie občanom všetkých členských krajín EÚ zdravé životné prostredie, zdravé potraviny a biologickú rozmanitosť všetkých foriem života.

spp 1

spp 2

spp 3

Copyright © 2015. All Rights Reserved.