nase en dravce2

nase en sovy2

Rekordný rok pre sokola rároha

raroh137 mláďat pre Rakúsko – najvyšší počet od 70tich rokov minulého storočia

Viedeň, 17. Október 2012: V sedemdesiatych rokoch bol sokol rároh v Rakúsku takmer vyhynutým druhom. V roku 2012 rekordný stav – 26 hniezdnych párov vyviedlo spolu 37 mláďat. Tento stepný druh je rozšírený v rozsiahlych, na potravu bohatých nížinách. Nevýhodou rároha je jeho závislosť na cudzích hniezdach – sám si hniezdo nestavia a tak osídľuje iné možnosti – vysoko umiestnené hniezda iných druhov so širokým rozhľadom na krajinu. Obrovskou pomocou, ktorá výrazne pomohla záchrane druhu je inštalovanie umelých hniezdnych podložiek na stožiare vysokého napätia. Od roku 2010 BirdLife Österreich v spolupráci s Inštitútom pre výskum divých zvierat a ekológiu Univerzity veterinárneho lekárstva vo Viedni (Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie der VetmedUni Vienna ) realizuje monitoring stavov sokola rároha. Projekt je podporený spoločnosťou Austrian Power Grid AG, ktorá projekt financuje a tiež dovoľuje inštaláciu umelých hniezdnych podložiek na vlastných stožiaroch vysokého napätia.

„Mladé vtáky opúšťali hniezdo v polovici júna. Nové poznatky o miestach zdržiavania sa a migráciách mladých vtákov sú k dispozícii iba z posledných rokov“, vraví Hans-Martin Berg, ornitológ prírodovedného múzea vo Viedni (Naturhistorischen Museum Wien ) a spolupracovník BirdLife Österreich. „Ako hniezdič sa tento druh veľkého sokola vyskytuje iba v panónskej časti Niederösterreich, Viedne a severnej časti Burgenlandu“.

Dosiahnutý úspech je motivujúci: šesť párov využilo na hniezdenie umelé hniezdne podložky, 12 hniezdilo v prirodzených havraních hniezdach na konštrukciách elektrických stĺpov alebo na stromoch. „Jeden pár sokola rároha môže za sezónu vyviesť tri až štyri mláďatá. Napriek rekordu dosiahnutému v minulom roku, môže sa tento v nastávajúcej sezóne dokonca zdvojnásobiť“, vraví Berg.

raroh2Úspešnými opatreniami pre ochranu druhu sú umelé hniezdne podložky, ktorých prostredníctvom sa podarilo populáciu sokola rároha stabilizovať na 25 – 30 hniezdiacich párov. „Hniezdne podložky na 60 metrov vysokých stĺpoch elektrického napätia ponúkajú bezpečnú alternatívu k prirodzeným hniezdiskám“, uvádza Dr. Richard Zink z Inštitútu pre výskum divých zvierat a ekológiu Univerzity veterinárneho lekárstva vo Viedni (Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie der VetmedUni Vienna ), vedecký vedúci inštalácie hniezdnych podložiek v rámci programu ochrany globálne ohrozeného druhu sokola. „V umelých hniezdnych podložkách bola hniezdna úspešnosť v minulom roku mimoriadne vysoká – skoro každý druhý mladý sokol rároh v Rakúsku pochádzal v roku 2012 z hniezdenia na stožiari Austrian Power Grid“.

Projekt ochrany sokola rároha je v Rakúsku zabezpečený prostredníctvom spolupráce so spoločnosťou Austrian Power Grid AG. „Je nám veľkou radosťou našu sieť nadzemných elektrických vedení spravovať s ohľadom na ohrozené časti prírody. Zvlášť nás teší, keď inštaláciou ďalších hniezdnych podložiek ďalej prispejeme k ochrane celosvetovo ohrozeného druhu dravca“, vraví Sven Aberle, Austrian Power Grid expert v oblasti manažmentu ekologického trasovania vedení.

Ďalšie informácie:

Mag. Bettina Klöpzig, Birdlife Österreich, Mediensprecherin Mobil: +43 (0) 699 181 555 65, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mag.Dr. Richard Zink, Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie, Vetmeduni Vienna Mobil: +43 (0) 664 737 832 99, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mag. Markus Pederiva, Austrian Power Grid AG, Kommunikation Mobil: +43 (0) 664 828 6649, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

fotografie: Jozef Chavko

voľný preklad z nemčiny Martin Dobrý

Copyright © 2015. All Rights Reserved.