nase en dravce2

nase en sovy2

Malé členské projekty RPS 2013

Ochrana dravcov na Slovensku po piaty krát otvára program podpory svojich členov formou „Malých členských projektov“. Cieľom programu je podporiť aktívnych členov na celom Slovensku a umožniť im realizovať rôzne aktivity zamerané na ochranu dravcov a sov. Pre rok 2013 bola vyčlenená na podporu malých členských projektov finančná čiastka v celkovej výške 5200,- EURO.

Príloha: Výzva, Formulár žiadosti

Copyright © 2015. All Rights Reserved.