Zmena výkonného riaditeľa RPS

16.08.2008

V súlade so Stanovami od 1.7.2008 vymenoval predseda RPS do funkcie nového výkonného riaditeľa RNDr. Marcela Uhrína. V tejto súvislosti je potrebné sa poďakovať za dlhoročnú obetavú a zodpovednú spoluprácu doterajšej výkonnej riaditeľke Mgr. Slávke Siryovej, vážime si dobre odvedenú prácu v predchádzajúcom období realizácie viacerých zložitých projektov, mnohých organizačných úloh a manažovania chodu RPS.

Do budúceho obdobia prajem veľa štastia a úspechov novém výkonnému riaditeľovi, ktorý sa podujal v tomto náročnom období manažovať aktivity RPS.

J.Chavko

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd