Ochrana orla krikľavého na Slovensku

Conservation of Aquila pomarina in Slovakia

Film Spoločne chránime orla krikľavého si môžete pozrieť už aj online

Dňa 26.5.2015 sa v Košiciach v priestoroch Východoslovenskej energetiky Holding a.s. uskutočnili krst a premiéra filmu Spoločne chránime orla krikľavého. Film je k dispozícii na pozretie v slovenskej aj anglickej verzii na pozretie na web stránke projektu LIFE09NAT/SK/000396 Ochrana orla krikľavého na Slovensku www.apomarina.dravce.sk.

LIFE09 NAT/SK/000396

Copyright © 2012-2016. All Rights Reserved.