nase sk dravce2

nase sk sovy2

Oázy biodiverzity - vodné plochy a múriky pre obojživelníky a plazy

 

V auguste 2020 došlo k potenciálnemu zlepšeniu najmä potravných možností (nie len) pre cieľový druh. V CHVÚ boli vybudované štyri kamenné steny pre plazy (prednostne pre jašterice) a tri mokrade, s cieľom zvýšenia miestnej biodiverzity a spestrenia krajinných prvkov. Najmä vodné prvky v okolitej krajine takmer úplne absentujú, pričom výskyt obojživelníkov bol priamo (akusticky rosnička), alebo nepriamo (vo vývržkoch výskyt hrabavky) dokázaný. Taktiež výskyt plazov je v CHVÚ dlhodobo dokladovaný (najmä jašterica obyčajná). V rámci projektu vznikla aj brožúra, ktorá prezentuje jednoduchý manuál, ako múriky či mokrade vytvoriť.

 

Brozura sk 01

Brozura sk 02

Brozura sk 03

Brozura sk 04

Brozura sk 05

Brozura sk 06

Brozura sk 07

Brozura sk 08

Brozura sk 09

Brozura sk 10

Brozura sk 11

Brozura sk 12

Brozura sk 13

Brozura sk 14

Brozura sk 15

Brozura sk 16

Brozura sk 17

Brozura sk 18

Brozura sk 19

Brozura sk 20

Brozura sk 21

Brozura sk 22

Brozura sk 23

Brozura sk 24

Brozura sk 25

Brozura sk 26

Brozura sk 27

Brozura sk 28

Brozura sk 29

Brozura sk 30

Brozura sk 31

Brozura sk 32

Brozura sk 33

Brozura sk 34

Brozura sk 35

 

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.