nase sk dravce2

nase sk sovy2

Stráženie hniezd orla skalného vo Veľkej Fatre a sokola sťahovavého v Malých Karpatoch

Donor:
TIPOS
  Štátna ochrana prírody SR
Cieľový druh:
Orol skalný (Aquila chrysaetos)
  Sokol sťahovavý (Falco peregrinus)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Rok realizácie:
2005

Copyright © 2015. All Rights Reserved.