Poznávame dravce a sovy - metodický manuál a semináre pre pedagógov ZŠ

Dravce a sovy od nepamäti pútali pozornosť ľudí. Napriek tomu, že boli obdivované pre ich odvahu, rýchlosť a obratnosť, stali sa predmetom neustáleho intenzívneho prenasledovania. Ako potravní konkurenti človeka boli hubení až do nedávnej minulosti. Až s rozvojom biologických vied a poznatkov z ekológie sa preukázal ich nenahraditeľný význam pre ekosystém a všetky druhy dravcov a sov sa stali zákonom chránené.

Bohužiaľ, i napriek tomu sú nálezy zastrelených, otrávených či inak usmrtených vzácnych i bežných druhov dravcov a sov každoročnou realitou. Dodnes sa stretávame so zámerným ničením hniezd, vykladaním otrávených návnad, inštalovaním zmrzačujúcich želiez. Najhorším je pri tom fakt, že tento stav je verejnosťou často akceptovaný; ekologický význam dravcov je v pozadí zaužívanej predstavy od dravcoch ako škodnej zveri.

Cieľom projektu je prostredníctvom aktivít prebiehajúcich v troch úrovniach - vzdelávanie pedagógov, vzdelávani detí, aktívne zapojenie detí do sprievodných aktivít - priblížiť učiteľom a žiakom ZŠ problematiku ochrany dravcov a sov. Vytvorením súhrnného materiálu, ktorý bude obsahovať odbornú časť pre pedagógov a didaktické pomôcky chceme rozšíriť možnosti základných škôl skvalitniť vyučovací proces. Zapojenie detí do výtvarnej súťaže má za cieľ prehĺbiť ich emocionálny vzťah k dravcom, sovám ako i prírode všeobecne.

Všetky aktivity projektu zároveň poskytujú pre žiakov nové, zmysluplné a veľmi atraktívne možnosti trávenia voľného času, so súčasným pozitívnym vplyvom na životné prostredie v okolí školy a bydliska.

Konkrétne ciele projektu:

  • Zvýšiť informovanosť verejnosti o problematike dravcov a sov.
  • Zaviesť interaktívne prvky do vyučovacieho procesu.
  • Vytvoriť medzipredmetový manuál.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd