Podpora hniezdnych možností pre výrika lesného

Donor:
RPS + individuálni darcovia
Cieľový druh:
Výrik lesný (Otus scops)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Zahájenie: 1.4.2006
Ukončenie: 
31.12.2006 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd