nase sk dravce2

nase sk sovy2

Ochranou orla krikľavého chránime biodiverzitu Oravy

Názov programu:
Program malých grantov
Partner projektu: Záchranná stanica a ekocentrum Zázrivá
Donor:
Globálny fond pre životné prostredie /UNDP
  Ochrana dravcov na Slovensku
Záchranná stanica a ekocentrum Zázrivá
Cieľový druh:
Orol krikľavý
Téma:
druhová ochrana, ekovýchova, záchrana zvierat, regionálny rozvoj
Status:
Aktuálny
Zahájenie:
01.09.2012
Ukončenie:
28.02.2014

www.dravce.sk/apomarinaorava

Copyright © 2015. All Rights Reserved.