Ochrana sokola rároha v severovýchodnej časti Bulharska, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku

Názov programu:
LIFE-Nature
Donor:
Európska komisia
Číslo projektu: LIFE09 NAT/HU/000384
Cieľový druh:
Sokol rároh (Falco cherrug)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Zahájenie:
1.10.2010
Ukončenie:
30.9.2014

Projektová web stránka: www.dravce.sk/sokolraroh

Projektové aktivity:

A1 Vyhodnotenie vplyvu súčasných poľnohospodárskych dotácií a súvisiacich manažmentových opatrení na biotopoch sokola rároha v Bulharsku a Rumunsku s využitím maďarsko – slovenských metód

A2 Vytvorenie príručky manažmentu trávnych porastov a návrhu na vhodný systém dotácií na podporu vhodných spôsobov obhospodarovania v chránených biotopoch sysľa pasienkového s využítím maďarsko – slovenských metód ako výsledku predchádzajúceho LIFE projektu

A3 Príprava príručky ohľadom vplyvu veterných elektrární na populáciu sokola rároha pre orgány posudzujúce zámery na výstavbu veterných elektrární.

A4 Identifikácia zloženia koristi s využitím videokamery a fotopascí pri hniezdach z dôvodu presvedčenia poľovníkov a chovateľov holubov.

C1 Implementovanie, propagácia a presadenie agro-environmentálnej schémy pre sysľa pasienkového

C2 Výroba a inštalácia hniezdnych búdok v Bulharsku a v Rumunsku na základe skúseností z Maďarska

C3 Reštitúcia sysľa pasienkového na lokalitách Natura 2000 kde chýba v Maďarsku, na Slovensku (s využitím ušných štítkov) a v Rumunsku na základe skúseností z Maďarska a Slovenska

C4 Lokalizácia a izolovanie nebezpečné stĺpy elektrického napätia

C5 Držba a chov zranených vtákov a reštitúcia mláďat C6 Stráženie ohrozených hniezd fotopascami a videokamerami

C7 Označovanie mláďat satelitnými vysielačkami z dôvodu zberu dát o migrácií a imigrácii

D1 Lobovanie za inštaláciu hniezdnych búdok na elektrické stožiare

D2 Lobovanie za ošetrovanie elektrických stĺpov

D3 Osadenie informačných tabúľ v projektových územiach

D4 Návrh a prevádzka projektovej web stránky

D5 Zabezpečenie podpory verejnosti

D6 Informovanie médií o projektových cieľoch, aktivitách a výsledkoch

D7 Správa pre verejnosť

E1 Monitoring inštalovaných búdok v Bulharsku a v Rumunsku na základe skúseností z Maďarska a Slovenska (vrátane zberu a analýzy zvyškov koristi)

E2 Monitoring reštituovanej populácie sysľa pasienkového s využitím skúseností z Maďarska a Slovenska z predošlého LIFE projektu

E3 Kontrola efektivity izolácie nebezpečných elektrických stĺpov

E4 Technický manažment projektu

E5 Finančný manažment

E6 Školenie projektových riešiteľov

E7 Stretnutia projektovej rady

E8 Základný prieskum na monitoring úspešnosti projektu

E9 Zber dát o migrácii a imigrácii, krúžkovanie, analýza pierok

Ochrana dravcov na Slovensku
Raptor Protection of Slovakia (RPS)
Kuklovská 5, SK-841 04 Bratislava 4
tel., fax: + 421 2 55573440
mobil: + 421 911 219 520
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
www.dravce.sk

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd