Ochrana hniezd kane popolavej a stabilizácia hniezdnej populácie sokola červenoného

Ochrana hniezd kane popolavej a stabilizácia hniezdnej populácie sokola červenoného ohrozených dravcov poľnohospodárkej krajiny

  • Monitoring rozšírenia, hniezdnej populácie a ekologických nárokov sokola červenonohého a kane popolavej
  • Záchrana ohrozených hniezd kaní popolavých usmernením agrotechnických zásahov a ochrana pred predátormi
  • Zlepšenie hniezdnych príležitostí pre sokolovité dravce, najmä sokola červenonohého na vybraných lokalitách
  • Tlač informačno-výchovného materiálu (plagát, samolepka)
  • Zvýšenie úrovne environmentálneho povedomia obyvateľov
  • Vypracovanie odporúčaní pre manažment ochrany oboch druhov pre ŠOP SR

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd