nase sk dravce2

nase sk sovy2

Ochrana hniezd kane popolavej (Circus pygargus) a stabilizácia hniezdnej populácie sokola červenonohého

Názov programu:
Zelený projekt
Donor:
Ministerstvo životného prostredia
Cieľový druh:
Kaňa popolavá (Circus pygargus)
  Sokol červenonohý (Falco vespertinus)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Rok realizácie:
2003

Copyright © 2015. All Rights Reserved.