Ochrana a výskum vtáctva bez hraníc

Názov programu: Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013
Partner projektu: SOS/BirdLife Slovensko
  MME
Donor: Európsky fond regionálneho rozvoja Slovenská republika
Téma: druhová ochrana, výskum
Status: neaktuálny
Zahájenie: 01.04.2012
Ukončenie: 31.03.2014

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd