nase sk dravce2

nase sk sovy2

Malé členské projekty RPS

Malé členské projekty 2014

Vážení dravčiarskí priatelia

Ochrana dravcov na Slovensku po piaty krát otvára program podpory svojich členov formou „Malých členských projektov“. Cieľom programu je podporiť aktívnych členov na celom Slovensku a umožniť im realizovať rôzne aktivity zamerané na ochranu dravcov a sov. Pre rok 2014 bola vyčlenená na podporu malých členských projektov finančná čiastka v celkovej výške 6 500,- EURO.

Čítať ďalej...

Copyright © 2015. All Rights Reserved.

RPS - Ochrana dravcov na Slovensku