Poslanie

 

  • Združovať špecializovaných záujemcov o ochranu a výskum dravcov a sov na Slovensku
  • Odborne, teoreticky aj prakticky vzdelávať svojich členov
  • Prakticky vykonávať ochranu dravcov a sov v súlade s právnymi predpismi
  • Poskytovať odborné stanoviská v súlade so záujmami ochrany dravcov a sov a ich životným prostredím
  • Šíriť myšlienky a propagovať ochranu voľne žijúcich dravcov a sov
  • Spolupracovať s inými mimovládnymi organizáciami, štátnymi orgánmi a organizáciami

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd