nase sk dravce2

nase sk sovy2

Monitoring a manažment populácie orla skalného (Aquila chrysaetos) v mimohniezdnom období na Slovensku

Názov programu:
Small Embassy Projects Programme (Matra/KNIP)
Donor:
Holandské veľvyslanectvo, Bratislava
Cieľový druh:
Orol skalný (Aquila chrysaetos)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Rok realizácie:
2001

Copyright © 2015. All Rights Reserved.