nase sk dravce2

nase sk sovy2

Ako prvé dostali krúžky orliaky morské

Tlačová správa - Bratislava, 14.5.2010

 Na celom území Slovenska hniezdi len šesť párov orliaka morského.  V týchto dňoch boli mláďatá tohto vzácneho dravca označené ornitologickými krúžkami, v rámci spoločného medzinárodného programu, do ktorého sú zapojené všetky európske krajiny, kde tento druh hniezdi. „Krúžkovanie vtáctva sa v Európe realizuje už viac ako 100 rokov. Stále prináša hodnotné údaje o migrácií druhov, o ich zimoviskách alebo vernosti s hniezdisku. V posledných rokoch sa čoraz častejšie používajú farebné krúžky s výrazným alfanumerickým kódom, ktorý vieme odčítať pomocou ďalekohľadov aj z väčšej vzdialenosti“ hovorí Jozef Chavko, z mimovládnej organizácie Ochrana dravcov na Slovensku. Práve takéto krúžky majú na nohách naše orliaky morské. V rámci Európy má každá krajina určenú i farebnú kombináciu krúžkov. Slovenské mláďatá mali v tomto roku pridelené zeleno-čierne krúžky v kombinácii s modrou farbou. Farebná kombinácia umožňuje zistiť nielen krajinu, z ktorej mláďa pochádza, ale i rok, kedy bolo krúžkované.

 Na Slovensku možno tieto impozantné dravce, ktoré dosahujú v rozpätí krídel viac ako 2 metre, pozorovať najmä v blízkosti väčších riek, najmä pri Dunaji a Morave. V zimnom období je ich počet vyšší, pretože k nám prilietajú jedince zo severnej Európy. Najvýznamnejším zimoviskom i hniezdiskom pre tento druh je Chránené vtáčie územie Dunajské luhy.

Najväčšou hrozbou pre orliaka morského je úbytok a ničenie pôvodných mokradných biotopov a lužných lesov, čím dochádza k likvidácii hniezdnych príležitostí. Rastúcu tendenciu má aj počet prípadov otráv, kedy sa orliaky stávajú obeťami jedov z úmyselne kontaminovanej návnady.

Prelety a pohyby vtáctva je možné sledovať aj pomocou rádiovej a satelitnej telemetrie. Tieto moderné metódy výskumu boli použité aj na Slovensku. Vysielačkami boli označené orly kráľovské, orly skalné a sokoly rárohy.

 Ochrana a výskum orliaka morského je realizovaná v rámci projektov podporených prostredníctvom Nadácie Ekopolis z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho finančného mechanizmu i Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, ako aj Agentúrou na podporu výskumu a vývoja.


Ďalšie informácie poskytne:

Jozef Chavko, RPS, 0911 882 626
Michal Noga, RPS, 0911 338 193

Tlačové správy r.2010

Copyright © 2015. All Rights Reserved.