Opustené mláďatká vtákov vyžadujú odbornú pomoc

TLAČOVÁ SPRÁVA, Bratislava, 2.6.2010

Myšiarka ušatá je sova, ktorá si nestavia vlastné hniezdo, ale na hniezdenie využíva hniezda postavené inými druhmi vtákov, nezriedka aj v intraviláne miest. Mláďatká, ktoré sa začínajú osamostatňovať, posedávajú na konároch v okolí hniezda a hlasným pískaním upozorňujú rodičov, že ich treba nakŕmiť – toto obdobie trvá asi 2 týždne a mláďatká sú vtedy najzraniteľnejšie. „Mnoho ľudí sa domnieva, že najlepším riešením pre mláďa je vziať ho domov a tam ho kŕmiť. Stáva sa to nielen v prípade myšiarok, ale aj v prípade iných druhov hniezdiacich v blízkosti ľudí, napríklad sokola myšiara – ľudovo nazývaného poštolka či pustovka, ktorý si tiež nestavia vlastné hniezdo a často využíva kvetináče i rôzne debničky na balkónoch či otvory v budovách. Odniesť zdravé mláďa od hniezda však vonkoncom nie je správne riešenie preňho, ani pre rodičovský pár.“ – informuje Lucia Deutschová z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku a dodáva: „Všetky voľne žijúce druhy vtákov, okrem holuba, sú na Slovensku zákonom chránené, takže ak jedinec nie je zranený alebo v ohrození života, ľudia by s ním vôbec nemali manipulovať.“

Kuvik_obycajny_S.Harvancik_3Keď sa mláďatká osamostatňujú, často posedávajú na parapetoch okien, vletia na balkón a pod., no po čase spravidla naberú dosť síl a odletia. Ak sedí mláďatko na zemi a je v poriadku, najlepším riešením je umiestniť ho na konár alebo iné vyvýšené miesto v blízkosti hniezda tak, aby sme predišli ohrozeniu psami, mačkami či deťmi. Keď sa mláďa nedokáže udržať na konári, alebo ak ľudia nájdu poraneného jedinca, je potrebné kontaktovať  príslušné orgány  – Obvodný úrad životného prostredia, prípadne Štátnu ochranu prírody SR alebo mimovládne organizácie, ktoré sa o najdúcha postarajú.

Včera museli členovia RPS riešiť prípad mladej myšiarky ušatej, ktorú občania nechali v kartónovej krabici pred vrátnicou bratislavskej zoologickej záhrady, odkiaľ ochranárov kontaktovali. „Našťastie sme vedeli o hniezde, kde sú približne rovnako veľké mláďatá a sovu tu budú vychovávať náhradní rodičia. Tak isto sme museli postupovať aj v prípade z minulého týždňa, kedy nám obyvateľ Kvetoslavova vo večerných hodinách priniesol do kancelárie päť (!) mláďat kuvika, ktoré putovali do niekoľkých hniezd. Počet hladných krkov na hniezde však musí byť taký, aby ich rodičovský pár dokázal uživiť. Prosíme ľudí, aby v prípade problémov pri náleze hniezda alebo mláďaťa, v prvom rade kontaktovali príslušné orgány či organizácie. V tomto období mávame množstvo telefonátov, vždy sa snažíme poradiť a pomôcť.“ – uzatvára Deutschová.

KONIEC  -

Ďalšie informácie poskytne: Lucia Deutschová, 0911 219 520 

Kuvik_obycajny_S.Harvancik Kuvik_obycajny_S.Harvancik_2 Kuvik_obycajny_S.Harvancik_4
mysiarka_usata_J.Chavko mysiarka_usata_J.Chavko_3 mysiarka_usata_J.Chavko_4

foto 2,3,4,5 - Š Hravančík

foto 1,6,7,8 - J. Chavko

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd