Na juh mieria aj dravé vtáky

TLAČOVÁ SPRÁVA - Bratislava, 11.10.2010

Migrácia vtáctva je fenomén, ktorý odnepamäti budil pozornosť ľudí. Azda každý už mal možnosť pozorovať tiahnuce kŕdle husí, lastovičiek alebo škorcov. Dodnes nie je toto správanie sa vtáctva úplne objasnené.  Mnoho druhov tiahne nenápadne v porastoch, viaceré migrujú uprostred noci.

Medzi sťahovavé druhy patria i dravce a sovy. Ich presuny nie sú až tak nápadné, aspoň nie v našich zemepisných šírkach. Nie je tomu tak ale všade. K vysokým koncentráciám dravcov dochádza pred veľkými geografickými bariérami, akými sú pohoria, moria alebo púšte. Vo veľkých počtoch tiež preletujú miestami, ktoré tvoria prirodzený letový koridor. Tu sa potom každoročne odohráva divadlo, kvôli ktorým sú dlhodobo vypredané ubytovacie kapacity v širokom okolí. Vidieť hromadnú migráciu orlov, hají, včelárov alebo kaní patrí medzi zážitky, kvôli ktorým sú ornitológovia ochotní precestovať celú Európu. Stovky, niekedy až tisíce dravcov prelietajú vo voľných kŕdľoch či jednotlivo ponad hlavy ornitológov, pričom neraz je možné pozorovať druhy mimoriadne vzácne. Pozorovanie okrem skutočne silného zážitku prináša i cenné poznatky o ich migračnom správaní, ale napovedá i o  stave populácii jednotlivých druhov.

„V priebehu niekoľkých dní má človek možnosť vidieť viac dravcov ako za celý rok. Stále ste v príjemnom napätí, aké dravce sa  v zornom poli ďalekohľadov objavia. Pozorovanie druhov, ktoré tadiaľto migrujú z juhoruských stepí je nevšedným zážitkom.“ približuje Michal Noga, ktorý sa spoločne s ďalšími členmi mimovládnej organizácie Ochrana dravcov na Slovensku zúčastnil v roku 2006 sčítania migrujúcich dravcov v rumunskom pohorí Măcin.

Tento rok sa zúčastnila sčítania dravcov v Rumunsku ako dobrovoľníčka Ochrany dravcov na Slovensku Hana Latková: „Akciu organizovala v rumunskej Dobrodži mimovládna organizácia Milvus Group. Za dva týždne sme súčasne na 15 pozorovacích bodoch sčítali viac ako 26 000 prelietajúcich jedincov. Hlavným cieľom bolo zistiť údaje o frekventovaných migračných trasách, na základe ktorých bude možné usmerňovať výstavbu veterných parkov v oblasti. Nesprávne umiestnené veterné turbíny sú totiž pre migrujúce vtáky nebezpečné.“

Dravé vtáky však na ich ceste na juh sprevádzajú aj výstrely z poľovníckych zbraní. Nelegálne usmrcovanie je vážnym problémom najmä v južnej Európe.

„K nezmyselnému zabíjaniu tu dochádza každoročne, napriek silnejúcim medzinárodným protestom. Neúcta k životu, bezcitnosť a hlúposť je presnejším pomenovaním pre „tradičnú“  zábavu lovcov na Cypre alebo Malte. Desiatky včelárov lesných tu po výstrele skončí svoj život, pričom si strelci ako trofej odnášajú ich vyrezané jazyky. Netreba sa hádam pýtať, či chceme túto tradíciu v Európe zachovať.“ uzatvára Michal Noga.

Na Slovensku miesta, kde môžeme sledovať výraznú migráciu dravcov nemáme, hoci pri vhodných poveternostných podmienkach je možné sledovať tiahnuce dravce i u nás. Ich počet však dosahuje rádovo len desiatky jedincov. Známe sú ale miesta, ktoré dravcom slúžia počas migrácie ako nocoviská. Príkladom môže byť viacero lokalít v Chránenom vtáčom území Morava alebo CHVÚ Žitavský luh, kde pravidelne nocujú kane sivé, zimní hostia zo severu Európy.

Kontakt: Michal Noga, Ochrana dravcov na Slovensku, 0911 339 193

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd