Sokol priletel na Slovensko až z Fínska

Tlačová správa 16.2.2009

 Minulý týždeň bola v obci Kameničná nájdená na smrť vyčerpaná samička sokola myšiara. Starostlivý nálezca, ktorým bol miestny obyvateľ, okamžite kontaktoval Obvodný úrad životného prostredia v Komárne a pracovníkov Štátnej ochrany prírody, Správy CHKO Dunajské Luhy.

Tí zabezpečili ošetrenie u veterinárneho lekára, ktorý na základe röntgenového vyšetrenia oznámil smutnú správu – sokol má komplikovanú zlomeninu pravého krídla a už nikdy nebude lietať. Krúžok na nohe nešťastného sokola prezradil, že pochádza z Fínska. „Osud samičky môže mať iba dva konce: buď strávi zvyšok života zavretá vo voliére rehabilitačnej stanice, alebo bude musieť byť utratená. Bohužiaľ, na Slovensku je systém starostlivosti o hendikepované živočíchy na nízkej úrovni.

Nedostatočné kapacity v rehabilitačných a chovných staniciach, spojené s nedostatkom finančných prostriedkov, spôsobujú veľké problémy pri zabezpečovaní odbornej starostlivosti o zranené a zmrzačené živočíchy.“ – hovorí Lucia Deutschová zo spoločnosti Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) a dodáva:  „Každoročne sa na Slovensku vyskytne niekoľko desiatok prípadov nálezov hendikepovaných jedincov, ktoré sú z dôvodu zranenia doživotne odkázané na život v zajatí a ľudskú starostlivosť. Spomedzi dravých vtákov patria medzi najčastejšie obete rôznych bariér v krajine, či nelegálnej ľudskej činnosti sokol myšiar a myšiak lesný.“

Sokola myšiara majú ľudia možnosť pozorovať v otvorenej krajine, kde ho spoznajú podľa typického spôsobu vyhľadávania potravy – sokol myšiar dokáže najobratnejšie a najvytrvalejšie spomedzi všetkých našich dravcov trepotať na jednom mieste vo vzduchu a striehnuť tak na svoju korisť.  Sedáva tiež na konštrukciách a drôtoch elektrických vedení, či na stromoch. Zvykol si tiež na ľudské obydlia, v ktorých okolí sa často vyskytuje, na hniezdenie dokonca využíva rôzne časti budov. Ľudia ho môžu vidieť napríklad aj medzi panelákmi.  Viac o sokolovi myšiarovi, ako i ďalších druhoch dravcov, sa môžete dozvedieť na internetovej stránke www.dravce.sk.

Ďalšie informácie poskytnú:

Jozef Lengyel, RPS, na tel. 0917 631 151 , 0917 631 151

Jozef Chavko, RPS, na tel. 0903 768 394 , 0903 768 394

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd