Vzácne živočíchy obeťami otrávených návnad

Tlačová správa 15. 4. 2009

Trávenie, ako spôsob usmrcovania živočíchov bol v minulosti používaný poľovníkmi a napriek tomu, že bol pre svoju krutosť, nehumánnosť a neselektívnosť zakázaný a postavený mimo zákon, využíva sa nelegálne naďalej. Ako návnady sú používané uhynuté telá rôznych živočíchov, prípadne vajcia, úmyselne kontaminované jedom. Voľne rozmiestnené v krajine usmrtia každého živočícha, ktorý ich skonzumuje. Obeťami sa nestávajú len líšky, kuny, psy a mačky, ale čoraz častejšie aj vzácne a chránené dravé vtáky. Bohužiaľ, aj tie najvzácnejšie - orly kráľovské, orliaky morské, alebo sokoly rárohy, ktorých populácia na Slovensku dosahuje len niekoľko desiatok párov. Známe sú tiež prípady, kedy sa obeťou stalo domáce zviera.

Ako jed sa namiesto strychnínu a arzénu začal v roku 2005 intenzívnejšie používať insekticídny prípravok Furadan s účinnou zložkou karbofuran. Tento silný jed pôsobí na centrálnu nervovú sústavu a pri koncentrovaných dávkach spôsobuje smrť. V roku 2008 bol zakázaný predaj prostriedkov s obsahom karbofuranu a od januára 2009 platí tiež zákaz ich používania. 

Barbarstvo ľudí žiaľ nepozná hranice, ani morálne a ani štátne. S trávením dravých vtákov sa stretávame v Rakúsku, Maďarsku i v Českej republike. Na dnešnej tlačovej konferencii to potvrdili zástupcovia všetkých troch krajín – Christian Pichler z WWF Rakúsko, Zdeněk Vermouzek z českej organizácie ČSO a Marton Horváth z maďarskej organizácie MME/Birdlife. Prípady otráv majú stúpajúcu tendenciu. Spoločným menovateľom je vo všetkých prípadoch snaha o likvidáciu tzv. „škodnej zveri“. A všade hynú vzácne a ohrozené druhy dravcov – orly, orliaky, myšiaky, sokoly. V Českej republike nadobudlo používanie otrávených návnad také alarmujúce rozmery, že bola vyhlásená odmena na poskytnutie informácii vedúcich k odhaleniu páchateľa.

Na Slovensku sa za obdobie rokov 2002 až 2009 stalo obeťou otravy a zástrelu až 16 jedincov orla kráľovského, čo predstavuje približne 20 % celkovej slovenskej populácie. Toto číslo je alarmujúce a dokazuje reálne ohrozenie celej populácie tohto druhu na našom území. Šokujúci je fakt, že zistené prípady predstavujú iba špičku ľadovca, celkový počet usmrtených jedincov je omnoho vyšší. Ochrana dravcov na Slovensku, ktorá sa už vyše 35 rokov venuje výskumu a ochrane dravcov podala na každý zistený prípad používania otrávených návnad trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Kontaktované boli okamžite i miestne poľovné združenia a Slovenský poľovnícky zväz.

Na dnešnej tlačovej konferencii vystúpili zástupcovia ministerstva životného prostredia SR a ministerstva vnútra SR. Posledné dva nálezy hromadnej otravy pri Hurbanovej Vsi a Jaslovských Bohuniciach sú vážnym varovaním pre orgány ochrany prírody. Je preto nevyhnutné, aby zástupcovia štátnych orgánov zaujali efektívnejší prístup k riešeniu konkrétnych prípadov a prehĺbili spoluprácu pri realizácii preventívnych opatrení. Tragédia, kedy pri Jaslovských Bohuniciach ostalo na poli usmrtených 22 chránených dravcov, vrátane štyroch celosvetovo ohrozených sokolov rárohov, ich k tomu zaväzuje.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd