Sysle poputujú z letiska na nové lokality

Tlačová správa Košice. 24.7.2009

Od včerajšieho dňa je na košickom letisku rušno. Tak ako aj po minulé roky, ochranári včera zahájili druhú tohoročnú etapu odchytu sysľa pasienkového. Tento zákonom chránený druh sa na letisku udomácnil, pretože mu vyhovuje tamojšie prostredie – nízky porast, z ktorého má dobrý výhľad na celé okolie. Jeho prítomnosť však láka dravé vtáky, ktoré sa pri love môžu dostať do kolízie s lietadlami.

Ako už názov druhu napovedá, je úzko viazaný na pasienky. Ústupom pasienkového spôsobu hospodárenia a používaním chemických prípravkov rapídne poklesla aj početnosť sysľa na celom Slovensku. Z toho dôvodu je potrebné realizovať aktivity, ktoré mu pomôžu v krajine prežiť. Od roku 2006 prebieha projekt zameraný na záchranu sokola rároha, ktorého kľúčovou korisťou bol v minulosti práve syseľ. Projekt bol podborený zo zdrojov Európskej komisie a realizuje sa na území Slovenska a Maďarska. Jednou z jeho aktivít je i navrátenie sysľa na lokality, kde kedysi žil, no pre nevhodné hospodárenie vymizol, alebo na celkom nové miesta. „Lokality, ktoré sa stanú novým domovom sysľov, musia spĺňať všetky podmienky, aké syseľ k životu potrebuje. Rovnako musí byť zabezpečená dlhodobá starostlivosť v podobe pravidelného pasenia, resp. kosenia.“ – povedal Ervín Hapl z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS).

Sysle z košického letiska putujú na lokalitu v národnom parku Muránska planina. Tu ich čakajú nielen starousadlíci, ale tiež jedince prinesené z letiska v minulosti, ktoré sa na novom mieste udomácnili a rozšírili tak miestnu kolóniu. Mnohé už v novom prostredí priviedli na svet i svoje mláďatá. Ak by ste chceli sysľa vidieť, trpezlivý pozorovateľ ho môže na vhodných lokalitách zazrieť v jeho typickom ostražitom postoji na zadných nohách.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd