Bratislavské letiskové sysle premiestnia na nové lokality

Tlačová správa Bratislava. 30.7.2009

 Letný odchyt sysľa pasienkového, ktorý odborníci zo Štátnej ochrany prírody (ŠOP SR) a mimovládnej organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) realizujú na viacerých miestach po celom území Slovenskej republiky od uplynulého týždňa, bude od dnešného dňa pokračovať na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave. Cieľom odchytu je znovunavrátenie kolónií sysľa pasienkového na historické lokality, prípadne na nové miesta, ktoré poskytujú vhodné podmienky pre jeho život. Z pohľadu letiska ide o jedno z preventívnych opatrení, ktoré prispievajú k znižovaniu rizík stretov lietadiel s dravcami, ktorých ľahkou korisťou je práve tento chránený hlodavec.

 

Syseľ pasienkový je zákonom chránený druh a ako už jeho názov napovedá, je úzko viazaný na pasienky. Trávnaté plochy bratislavského letiska mu poskytujú vhodné podmienky na život, preto sa tu syseľ rozšíril. „Prítomnosť sysľa je lákadlom pre dravé vtáky, ktoré nalietavajú nad vzletovo-pristávacie dráhy, kde hrozí ich stret s lietadlami a to môže mať negatívne následky. Preto každoročne spolupracujeme s ochranármi, ktorí zabezpečujú jeho odchyt a premiestnenie na iné lokality,“ informuje Peter Pecher z Odboru správy letiskových plôch.

 

Početnosť sysľa na Slovensku výrazne poklesla v dôsledku znižovania rozlohy pasienkov a chemizácie prostredia. V súčasnosti je preto potrebné realizovať aktivity na jeho záchranu. Odborníci z oboch organizácií uskutočňujú každoročne v spolupráci s letiskom dve etapy odchytu – na jar, keď sa sysle preberú zo zimného spánku a v lete, kedy už majú vyvedené mláďatká. Odchyt prebieha už po siedmy rok a realizuje sa v rámci slovensko-maďarského projektu, zameraného nielen na reštitúciu sysľa pasienkového do nových lokalít ale i na projekt záchrany sokola rároha. Kľúčovou korisťou tohto globálne ohrozeného dravca bol v minulosti práve syseľ pasienkový, preto má projekt dvojaký účinok.

 

 „V našej evidencii sú údaje o všetkých jedincoch, ktoré sme odchytili. Sysle z bratislavského letiska prenášame na náhradnú plochu na Záhorí, ktorá vyhovuje ich životným potrebám. Máme tu nadviazanú výbornú spoluprácu s užívateľmi pozemkov, ktorí nám vychádzajú v ústrety pri hospodárení na lokalitách, kde sysle žijú. Vďaka optimálnym podmienkam sa môžeme tešiť so silnej, životaschopnej syslej kolónie,“ hovorí Ervín Hapl z RPS.

 

Bratislavské letisko pripravilo na dnešné predpoludnie program pre 50 detí z detských domovov, v rámci ktorého odborníci z RPS a ŠOP SR priblížia deťom život sysľa a aktivity realizované na jeho záchranu. Súčasťou programu je tiež spoznávanie práce sokoliarov pôsobiacich na bratislavskom letisku, či exkurzia detí po letisku vrátane obhliadky lietadla. Väčšine detí tak letisko splní ich detský sen nahliadnuť do kokpitu skutočného lietadla a sadnúť si do kapitánskeho kresla. Letisko Bratislava na tejto akcii zároveň prvýkrát predstaví nový symbol komunikácie s deťmi – Sysľa BTSáčika. Týmto znakom budú postupne označené všetky letiskové služby, ktoré sú určené pre matky s deťmi, ako napríklad detské kútiky či miestnosti pre dojčiace mamičky.

 

Cieľom projektu detskej komunikácie je najmä vytvoriť veselé a atraktívne detské priestory a spríjemniť tým čas strávený na letisku rodinám s deťmi.

foto: Ervín Hapl

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd