Vláda Českej republiky schválila rozšírenie sústavy NATURA 2000

Tlačová správa, Bratislava, 28.7.2009

Schválením návrhu ministra životného prostredia ČR Ladislava Mika sa sústava chránených území európskeho významu NATURA 2000 v  Českej republike rozrástla o 234 nových území európskeho významu (ÚEV). V prípade ďalších 25 lokalít prišlo k rozšíreniu ich rozlohy a v prípade 172 lokalít k drobnejším zmenám. 21 lokalít bolo zo zoznamu chránených území vyradených po predchádzajúcej konzultácii s Európskou komisiou, ktorá tento krok schválila. Sústava Natura 2000 v Českej republike tak po rozhodnutí vlády pokrýva 10,11 % územia ČR namiesto doterajších 9,25%.

Cieľom existencie Európskej sústavy chránených území NATURA 2000 je zachovanie vybraných, tzv. kritériových druhov živočíchov, rastlín a zachovalých prírodných stanovíšť. Sústavu tvoria územia európskeho významu (UEV) a chránené vtáčie územia (CHVÚ), na ktorých je nutné hospodáriť tak, aby pri tom neboli ohrozené druhy alebo biotopy, kvôli ktorým boli vyhlásené.

Vo vyhlásených územiach sústavy je pre vlastníkov a užívateľov pozemkov možné čerpať finančné prostriedky zo zdrojov EÚ za obmedzenia, ktoré sú pre ochranu spoločných prírodných hodnôt nevyhnutné.  Vyhlásením území NATURA 2000 sa tak otvárajú možnosti nie len pre ochranu prírody, ale v neposlednom rade aj rozvoj regiónov.

Na Slovensku tvorí sústavu NATURA 2000 381 území európskeho významu a 38 navrhovaných chránených vtáčich území, z ktorých je doposiaľ však len 21 vyhlásených. Vyhlasovanie teda stále nie je ukončené.

Zdá sa, že na Slovensku sa stále vyčkáva, pretože prevládla snaha o plošnú redukciu území zaradených do sústavy NATURA 2000. Najpravdepodobnejšou príčinou sú úzke komerčné záujmy na týchto územiach bez ohľadu na to, že vyhlásením by sa uvoľnili finančné zdroje, ktoré by významne pomohli riešiť ich manažment ochrany a kompenzácie pre užívateľov, ako povedal predseda RPS

Jozef Chavko.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd