Spoločne pre kaňu popolavú

 Ochrana jedného z najvzácnejších dravcov Slovenska -- kane popolavej -- bola hlavnou témou spoločného stretnutia ochranárov, poľnohospodárov i zástupcov štátnej správy, ktoré sa uskutočnilo 28. októbra 2009 v Nových Zámkoch. Na pracovnom seminári sa preberali možnosti a spôsoby ochrany tohto druhu dravca, ktorého hniezdnym prostredím sú obilné polia. Pri žatevných prácach hrozí usmrtenie mláďat a tak je prežitie tohto druhu na Slovensku závislé od spolupráce medzi užívateľmi a ochranármi.

 "Ročne na Slovensku zahniezdi 5 -- 15 párov kaní popolavých. Žatevné práce začínajú približne v čase, kedy mladým kaniam chýba do vyletenia z hniezda len niekoľko dní. Zväčša sa snažíme dohodnúť s farmármi na oddialení termínu žatvy, alebo na ponechaní nepokoseného lánu s hniezdom" povedal Michal Noga z Ochrany dravcov na Slovensku. Zároveň ocenil výbornú spoluprácu s poľnohospodárskymi družstvami i štátnou správou, obvodnými úradmi životného prostredia. Prostredníctvom nich sa v okolí hniezd vyhlasujú ochranné zóny, kde je hospodárska činnosť usmerňovaná.

"Bohužiaľ, spoločná snaha ľudí o úspešné vyhniezdenie môže byť niekedy zmarená ľudskou hlúposťou a nenávisťou. Tento rok sme zaznamenali prípad, keď bolo jedno už lietajúce mláďa pravdepodobne postrelené a na následky zranenia zahynulo. Kaňa popolavá sa tak dostala na zoznam druhov, ktoré sa stali obeťou vtáčej kriminality" dodáva Michal Noga.

Riešenie oboch problémov -- ochrana ohrozených hniezd dravcov i boj s vtáčou kriminalitou bol finančne podporený nenávratným príspevkom z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR prostredníctvom nadácie Ekopolis.

Ďalšie informácie poskytne:

Michal Noga (ochrana kane popolavej) 0911 339 193
Lucia Deutschová (vtáčia kriminalita) 0911 882 626 

fotografie: Jozef Lengyel a Soňa Nuhličková 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd