Vzácny sokol strávi Vianoce vo voliére

Tlačová správa 23.12.2009

 Ani po takmer dvoch mesiacoch rehabilitácie nie je možné jedinca globálne ohrozeného druhu dravca - sokola rároha, vypustiť späť do voľnej prírody. Po tom, ako dnes sokol podstúpil náročnú operáciu, bude sa z následkov závažných zranení zotavovať ešte minimálne mesiac v rehabilitačnej stanici v Ratnovciach neďaleko Piešťan.

Sokol bol nájdený začiatkom novembra 2009 v bratislavskej mestskej časti Podunajské Biskupice, neschopný letu. Hendikepovaného jedinca prevzali pracovníci Regionálneho centra ochrany prírody a krajiny Štátnej ochrany prírody SR v Bratislave, ktorí zabezpečili tiež veterinárne vyšetrenie. Pri röntgene sa ukázalo, že sokol má v oblasti kostrče uviaznutý projektil z brokovej zbrane. Vzhľadom na to, že sa jednalo o staršie zranenie, veterinárny lekár sa rozhodol ponechať brok v tele. Nakoľko sa však ani po dlhšej rehabilitácii stav sokolieho pacienta dostatočne nezlepšil, bol podrobený opätovnej kontrole, pri ktorej sa ukázalo, že má v tele ďalší projektil – v koncovej časti krídla. Vzhľadom na stav jedinca pristúpil tento krát veterinárny lekár k operácii, pri ktorej boli z tela sokola odstránené obidva projektily. Ostáva len dúfať, že tento zákrok pomôže pri liečbe a že sa úbohý dravec dokáže z následkov zranení pozviechať.  „Na území Slovenska sme v tomto roku evidovali hniezdenie iba 34 párov tohto celosvetovo ohrozeného druhu, preto realizujeme opatrenia na jeho záchranu. Od roku 2006 napríklad prebieha medzinárodný slovensko-maďarský projekt, ktorého cieľom je ochrana sokola rároha v Karpatskej kotline. Takéto projekty majú veľký význam pri ochrane populácii vzácnych druhov.“ – informuje Lucia Deutschová z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS).

Sokol sa stal obeťou tzv. vtáčej kriminality, kam patria všetky trestné činy, ktorých obeťou sú vtáky. Z toho dôvodu bol na príslušné oddelenie Policajného zboru SR podaný podnet na trestné stíhanie na neznámeho páchateľa. V tomto prípade sa páchateľ dopustil trestného činu pytliactva a v prípade odhalenia mu hrozí trest odňatia slobody až na 10 rokov. „Na dravé vtáky útočí mnoho ľudí úmyselne, z dôvodu mylných vedomostí o ich biológií, prípadne je dôvodom zisk z predaja, alebo osobný prospech z nelegálneho chovu.“ – dodáva Deutschová. Objasnenosť takýchto prípadov je však vzhľadom na komplikované vyšetrovanie veľmi nízka. Pre zefektívnenie vyšetrovania zrealizovali na túto tému zástupcovia RPS, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR, sériu školení pre príslušníkov Policajného zboru v každom z ôsmich krajov. Školenia sa konali v rámci projektu podporeného prostredníctvom Nadácie Ekopolis z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. „Vtáčia kriminalita je závažným faktorom, ktorý významne negatívne ovplyvňuje populácie vzácnych chránených druhov, akými sú okrem sokola rároha napríklad aj orol kráľovský, haja červená, haja tmavá či orliak morský. Tieto druhy sa stávajú obeťou nelegálnej činnosti akou je vykladanie otrávených návnad, používanie pascí, streľba, prípadne vykrádanie hniezd.“ – uzatvára Deutschová.

Ďalšie informácie:
www.dravce.sk/sokolraroh
www.vtaciakriminalita.sk
Lucia Deutschová, 0911 219 520

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd