Dravce, ktoré sa v týchto dňoch učia lietať, čelia mnohým hrozbám!

Podobne ako prvé kroky človeka sprevádza množstvo pádov a zakopnutí, aj vládcovia povetria, dravé vtáky, to pri prvých pokusoch o lietanie nemajú ľahké. Celkom zrejmé je to práve počas júlových dní, kedy opúšťajú hniezda mnohé mláďatá rôznych druhov dravcov. V blízkosti človeka ide najčastejšie o sokoly myšiare. Ich prvé pokusy o vzlietnutie sa často končia neúspešne. Svedčia o tom desiatky telefonátov občanov, ktorí sa nájdeným sokolom snažia pomôcť.

Ochrana dravcov na Slovensku/RPS

Podobne ako prvé kroky človeka sprevádza množstvo pádov a zakopnutí, aj vládcovia povetria, dravé vtáky, to pri prvých pokusoch o lietanie nemajú ľahké. Celkom zrejmé je to práve počas júlových dní, kedy opúšťajú hniezda mnohé mláďatá rôznych druhov dravcov. V blízkosti človeka ide najčastejšie o sokoly myšiare. Ich prvé pokusy o vzlietnutie sa často končia neúspešne. Svedčia o tom desiatky telefonátov občanov, ktorí sa nájdeným sokolom snažia pomôcť.

„Hlásenia občanov sú v týchto dňoch na dennom poriadku. Mláďatá sú nachádzané vo výrobných halách, na dvoroch, balkónoch, chodníkoch i na frekventovaných cestách. Vo väčšine prípadov mláďatá pri svojich pokusoch o lietanie nie sú zranené, ale len vyčerpané, prípadne vystrašené. Vtedy dravcom pomôžeme tým, že ich premiestnime na menej nebezpečné miesto v najbližšom okolí, prípadne na vyššie položený konár stromu. Ich rodičia sú nablízku a svoje mláďatá dokážu nájsť. Iba v prípade, že je nájdené mláďa evidentne zranené, je na mieste uvažovať o jeho premiestení a záchrane v opatere človeka. Nálezca by mal vtedy bezodkladne kontaktovať odborníkov zo Štátnej ochrany prírody. Zraneného jedinca je potrebné čo najskôr previezť do najbližšej rehabilitačnej stanice, kde sa ho pokúsia zachrániť. V tých šťastnejších prípadoch sú zrehabilitované mláďatá o niekoľko dní, prípadne týždňov navrátené späť do prírody“: povedal Michal Noga z Ochrany dravcov na Slovensku.

Neskúsené mláďatá dravcov musia v prvých dňoch po vyletení z hniezda čeliť mnohým hrozbám. Vďaka neskúsenosti sa môžu stať korisťou iných predátorov. Smrtiacimi pascami sa veľmi často stávajú rôzne typy stavieb, elektrické stĺpy a vedenia, ale aj dopravné prostriedky.

Zdalo by sa, že je toho dosť s čím sa musia neskúsené operence vysporiadať. Avšak to nie je všetko. Aj dnes, v treťom tisícročí, sú dravé vtáky u nás nemilosrdne prenasledované, a to aj počas obdobia rozmnožovania a výchovy mláďat. Obeťami streľby, prípadne inej formy aktívneho prenasledovania, sa stávajú nielen bežnejšie druhy ako už spomínané sokoly myšiare, prípadne myšiaky lesné, ale aj vzácne druhy, ako napríklad celosvetovo ohrozené sokoly rárohy, či majestátne orly skalné.

Práve pri zriedkavých a vzácnych druhoch dravcov je potrebné minimalizovať straty spôsobené človekom a urobiť všetko pre to, aby mláďatá, ktorým sa podarí úspešne vzlietnuť, mali šancu prežiť a v nasledujúcich rokoch priviesť na svet svoje potomstvo. Prispieť k tomu by mal aj projekt Ochrana sokola rároha v Karpatskej kotline, ktorý na Slovensku a Maďarsku podporila Európska komisia.

Koniec-

Ďalšie informácie poskytne:

  • Michal Noga, Ochrana dravcov na Slovensku, 0911 339 193
  • Marek Brinzík, Ochrana dravcov na Slovensku, 0904 307 946

www.dravce.sk

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd