Projekt Ochrana dropa fúzatého na Slovensku pomohol ohrozenému dropovi vrátiť sa do Lehníc

Tlačová správa Bratislava, 8.7.2008

 Drop fúzatý je považovaný za jedného z najťažších lietajúcich vtákov na svete. Robustné telo dropa ostro kontrastuje s jeho plachosťou a zraniteľnosťou. Na Slovensku je dnes už takmer vyhynutým druhom. Pravidelne sa vyskytuje už len na Sysľovských poliach pri Bratislave. Ochranári, poľovníci a poľnohospodári, ktorí sa mu teraz snažia pomôcť, však ešte nestrácajú nádej. Opätovné pozorovanie dropej samice na lokalite, kde odborníci spoločnými silami zabezpečili podmienky vhodné pre výskyt dropa, sú jednoznačným dôkazom o tom, že správny manažment v poľnohospodárskej krajine je jedným z kľúčových predpokladov pre záchranu populácie tohto dnes už celosvetovo ohrozeného druhu.

„Od konca júna máme opäť šťastie a môžeme pozorovať dropiu sliepku u nás v chránenom vtáčom území Lehnice. Pasie sa na úhore, v ktorom nachádza dostatok potravy i pokoja. Dropy tu kedysi hniezdili a my robíme všetko preto, aby sa vrátili späť.“ Povedal František Szkuby agronóm z poľnohospodárskej spoločnosti Agripent, ktorá obhospodaruje toto územie.

Manažment chráneného vtáčieho územia Lehnice, je výsledkom dobrej spolupráce Štátnej ochrany prírody, Ochrany dravcov na Slovensku, Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko, poľovného združenia Lehnice a obce Lehnice, ktoré na tomto území realizujú spoločný projekt Ochrana dropa fúzatého na Slovensku podporený Európskym spoločenstvom prostredníctvom programu LIFE - PRÍRODA.

„Manažment územia spočíva predovšetkým v uplatnení špecifického opatrenia na ochranu dropa s názvom „Ochrana biotopov vybraných druhov vtákov“ do ktorého sa majú možnosť zapojiť poľnohospodári v chránených vtáčích územiach v rámci agroenvironmentálnych platieb Programu rozvoja vidieka 2007-2013. Cieľom takéhoto opatrenia je formou kompenzačných platieb zabezpečiť šetrné obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy a vytvoriť vhodné podmienky pre existenciu ohrozených druhov živočíchov vrátane dropa fúzatého. Do tohto opatrenia sa už poľnohospodári v Lehniciach v tomto roku zapojili“, povedal Boris Maderič, poľnohospodársky manažér projektu.

Ďalšie informácie:

  • Boris Maderič, manažér pre poľnohospodárstvo 0904 260 301
  • Jozef Chavko, odborný kordinátor projektu, 0903 768 394

Autor fotografie dropej samice z Lehníc: Vojtech Szucs

Informácie o Ochrana dropa fúzatého na Slovensku nájdete na: www.dropy.sk

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd