Družice a satelitné vysielačky pomáhajú ohrozenému sokolovi rárohovi

TLAČOVÁ SPRÁVA Bratislava, 24.7.2008

 Sokol rároh je najohrozenejším Európskym sokolom. Vzhľadom na jeho úbytok v mnohých krajinách výskytu bol zaradený medzi celosvetovo ohrozené druhy. Na Slovensku dnes hniezdia približne tri desiatky párov tohto impozantného dravca a aj to len vďaka úsiliu ochranárov. V tomto roku začala k jeho ochrane prispievať aj najmodernejšia technika v podobe satelitných vysielačiek, ktoré prostredníctvom družíc zaznamenávajú pohyb nimi vybavených jedincov.

Ako povedal Jozef Chavko, z Ochrany dravcov na Slovensku:“ V tomto roku sa nám podarilo umiestniť solárne napájané vysielačky na dve mláďatá sokola rároha, ktoré sme pomenovali Viera a Romana. V týchto dňoch už vedia výborne lietať a začínajú sa čoraz viac vzďaľovať od svojich hniezdisk. Viera sa dokonca nachádza už v Srbsku, približne 400 kilometrov od domovského hniezdiska neďaleko Bratislavy. Rovnaké vysielačky používajú aj naši maďarskí kolegovia, s ktorými spoločne realizujeme projekt na ochranu sokola rároha v Karpatskej kotline. Práve vďaka satelitnej telemetrii sa im podarilo odhaliť unikátne momenty zo života rárohov. Jedným z nich bol aj nedávny prelet tohtoročného mláďaťa, ktorému sa podarilo z maďarského hniezdiska preletieť úctyhodnú vzdialenosť do 2500 kilometrov vzdialeného Kazachstanu. Vďaka tejto technike sa darí získavať aj úplne nové vedecké poznatky, pozorovanie totiž dokazuje možné prepojenie európskej a ázijskej populácie sokolov rárohov čo má nesporne veľký význam pri plánovaní ochrany európskej populácie z celosvetového pohľadu.“

 Projekt na ochranu sokola rároha podporila Európska komisia na Slovensku i v Maďarsku, kde sa vyskytuje približne 40 % európskej populácie. Cieľom projektu je prispieť k stabilite populácii a rastu početnosti rároha v oblasti Karpatskej kotliny. Prísna ochrana tohoto druhu je na mieste. Majestátne rárohy to totiž ani v civilizovanom svete dvadsiateho prvého storočia nemajú ľahké. Naďalej patria medzi najviac prenasledované druhy živočíchov a stávajú sa obeťami rôznych foriem environmentálnej kriminality, ako sú nelegálne odstrely, vystreľovanie či vykrádanie hniezd a odchyt. Práve vykrádanie hniezd za účelom využitia mláďat na sokoliarske účely je považované za jeden z faktorov, ktorý významnou mierou prispel k vážnemu ohrozeniu sokolov rárohov vo väčšine krajín, kde sa tento druh vyskytuje.

Ďalšie informácie poskytne:

  • Jozef Chavko, predseda, Ochrana dravcov na Slovensku, 0903 768 394
  • Marek Brinzík, Ochrana dravcov na Slovensku, 0904 307 946

Informácie o projekte LIFE na ochranu sokola rároha v Karpatskej kotline a jeho partneroch: www.dravce.sk/sokolraroh

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd