Zachránili mláďa vzácneho sokola rároha!

TLAČOVÁ SPRÁVA Bratislava, 24.8.2008

Neďaleko Trnavy, pri obci Kaplná, našli občania pod stĺpmi elektrického vedenia zraneného a vysileného sokola rároha. Letu neschopný dravec bol odkázaný na pomalú smrť hladom, osudný sa mu však mohol stať aj útok psa alebo líšky. Dravec bol označený krúžkom, vďaka čomu sa rýchlo podarilo zistiť, že pochádza z maďarského hniezda. Čoskoro po jeho náleze bol sokol prevezený do rehabilitačnej stanice bratislavskej ZOO, kde mu bola poskytnutá prvá pomoc. Odtiaľ bol v piatok po zabezpečení potrebných povolení pracovníkmi Štátnej ochrany prírody prevezený do Maďarska, kde sa jeho liečby ujali špecialisti.

Ako povedal Jozef Chavko z Ochrany dravcov na Slovensku: “Ide o tohtoročné mláďa celosvetovo ohrozeného sokola rároha. Pochádza z maďarského hniezda ležiaceho približne 150 km juhovýchodne od Trnavy. Okolnosti nálezu nasvedčujú tomu, že na potulkách po Slovensku sa mladému sokolovi takmer osudným stal náraz do elektrického vedenia. Život vzácnemu dravcovi zachránila pohotovosť nálezcu a rýchly prevoz do rehabilitačnej stanice. Či bude možné sokolovi zranené krídlo vyliečiť tak, aby bol schopný lietať v týchto dňoch ešte nie je isté, v každom prípade však platí, čím skôr sa začne s rehabilitáciou, tým lepšie sú vyhliadky na návrat do prírody.“

 Rýchle zabezpečenie prevozu zraneného dravca zo Slovenska do Maďarska je výsledkom výbornej spolupráce oboch krajín, ktoré realizujú spoločný projekt na ochranu sokola rároha v Karpatskej kotline. Jedným z cieľov projektu je minimalizovanie strát dravcov práve na nebezpečných elektrických vedeniach.

„Elektrické vedenia sú jedným z najväčších problémov pri ochrane dravých vtákov. Ročne na nich zahynú tisícky jedincov, a to nielen bežnejších druhov, ako sú napríklad myšiaky lesné, ale aj kriticky ohrozených, medzi ktoré patria napríklad orly kráľovské a sokoly rárohy. Vtáky usmrcuje elektrický prúd pri zosadaní a vzlietaní z elektrických stĺpov, prípadne hynú po náraze zapríčinenom neskorým zaregistrovaním tejto neprirodzenej bariéry v teréne. Aj z tohto dôvodu už dve desaťročia hľadáme v spolupráci s energetikmi najvhodnejšie riešenia, ako ochrániť dravce pred smrtiacim elektrickým prúdom. Výsledkom neustáleho zdokonaľovania takzvaných chráničiek elektrických konzol je záchrana množstva dravcov, ale aj iných druhov vtákov, ktoré na stĺpy elektrického vedenia zosadajú počas lovu, či odpočinku“ dodáva Chavko.

V prípade nálezu zraneného dravca je potrebné čo najskôr kontaktovať odborníkov zo štátnych, alebo mimovládnych organizácií. Čím skôr sa o dravcovi dozvedia odborníci, tým väčšia je šanca na jeho záchranu a skorý návrat do prírody. Často tomu predchádza náročná odborná starostlivosť a rehabilitácia. Vzlietnuť, udržať sa v povetrí a uloviť korisť, si totiž vyžaduje stopercentnú kondíciu.

Ďalšie informácie poskytnú:

  • Jozef Chavko, 0903 768 394
  • Marek Brinzík, 0904 307 946

Informácie o projekte LIFE na ochranu sokola rároha v Karpatskej kotline nájdete na: www.dravce.sk/sokolraroh

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd