Ďalší dravec obeťou otravy

Tlačová správa Bratislava, 13. 3. 2008

Koncom februára pracovníci CHKO Záhorie objavili v katastrálnom území Skalice mŕtveho chráneného jedinca myšiaka hôrneho, ktorý ležal hneď vedľa usmrteného diviaka lesného. Telo diviaka bolo rozrezané a boli z neho vybraté niektoré vnútorné orgány. Vzhľadom na podozrenie z použitia otrávenej návnady bol myšiak a časť vnútorností diviaka okamžite zaslaný na expertíznu analýzu. Laboratórne testy preukázali vo všetkých dodaných vzorkách prítomnosť pesticídu, ktorého účinnou látkou je karbofurán. Podľa vyjadrenia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Senici je karbofurán reverzibilný cholínesterázový pesticíd, jedovatý a nebezpečný pre životné prostredie. Toxicky pôsobí pri nadýchaní a po požití, dráždi oči, veľmi jedovatý je pre ryby a vodné organizmy. Karbofurán je považovaný za veľmi toxický pre vodné vtáctvo a lovné vtáctvo. Prípady otráv nie sú na Slovensku zriedkavé, najzávažnejším bol nález uhynutého orla kráľovského na juhozápadnom Slovensku. Významným problémom s rastúcou tendenciou sú otravy aj v iných krajinách. Napríklad maďarské mimovládne organizácie nedávno zverejnili alarmujúce údaje z obdobia od roku 1998 o otravách takých vzácnych druhov dravcov ako orol kráľovský, orol skalný a orliak morský. Kým začiatkom roka 1999 boli zaznamenané tri prípady, od roku 2006 po súčasnosť sa obeťou otravy v Maďarsku stalo až 29 orlov kráľovských, 23 orliakov morských a 1 orol skalný. Vykladanie otrávených návnad je jednou z foriem vtáčej kriminality. Páchateľ sa dopúšťa nielen porušenia ustanovení zákona o ochrane prírody a krajiny, ale tiež trestného činu pytliactva z dôvodu použitia nedovoleného spôsobu lovu a trestného činu všeobecného ohrozenia. Z tohto dôvodu hrozí páchateľovi niekoľkoročné väzenie. „Občianske združenie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) monitoruje problém trávenia u nás a rovnako ako v Maďarsku sú zaznamenané viaceré prípady otráv orlov kráľovských, orlov skalných, orliakov morských, teda najvzácnejších druhov našej fauny. Nezákonné vykladanie otrávených návnad významnou mierou zhoršuje už aj tak vážnu situáciu v ochrane vzácnych druhov. Nález jedom kontaminovanej návnady je tou najhoršou vizitkou užívateľov poľovného revíru a tvrdenie, že je to práca pytliakov neobstojí, pretože snahou pytliaka je získať divinu vhodnú na konzumáciu,“ dodáva J. Chavko, predseda RPS. Vtáčia kriminalita je veľmi závažným faktorom ovplyvňujúcim populácie voľne žijúcich druhov vtákov. Na boj proti nej vyčleňujú rôzne organizácie nemalé prostriedky, pričom tento cieľ podporuje aj Európska komisia v rámci rozličných projektov. Patrí medzi ne napríklad projekt na ochranu orla kráľovského na Slovensku, či medzinárodný projekt na ochranu sokola rároha realizovaný v Maďarsku a na Slovensku.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd