Vzácny rároh zahynul po zásahu elektrickým prúdom!

TLAČOVÁ SPRÁVA Bratislava, 02.10.2008

 Presne ako v Shakespearovej dráme, ani mladému sokolovi rárohovi menom Rómeo nebol dopriaty dlhý život. Sokol bol jedným z 19 mláďat, ktoré slovenskí a maďarskí odborníci vybavili satelitnými vysielačkami, za účelom sledovania ich pohybu a získavania nových poznatkov potrebných k ochrane tohto celosvetovo ohrozeného druhu dravca. Koncom augusta začal Rómeo smerovať na východ do Ruska, no od začiatku septembra neprichádzal odtiaľ už žiaden signál.

Rómeo, mláďa sokola rároha, bol označený vysielačkou 10. júna 2008, odborníkmi z organizácie BirdLife Maďarsko a Národného Parku Fertő-Hanság, na hniezde neďaleko Rajky. O niekoľko dní neskôr vyletel Rómeo z hniezda a začal objavovať svet. Prvé dni sa pohyboval v okolí hniezda, o jeden a pol mesiaca neskôr sa dostal až do 180 km vzdialeného Ipolytarnócu, no potom sa vrátil naspäť do hniezda. Nasledovala exkurzia do susedného Rakúska: Rómeo strávil dva týždne len niekoľko kilometrov južne od Viedne. Posledná veľká expedícia začala 19. augusta, keď odletel východne z poľa neďaleko letiska Schwechat. V nasledujúcich dvoch týždňoch prekonal Slovensko a Ukrajinu, pričom po ceste navštívil Moldavsko. Napokon prekročil ukrajinsko-ruskú hranicu neďaleko Kharkova. Bol vzdialený približne 200 km od Moskvy, ale pobral sa juhovýchodným smerom. Posledné signály z jeho vysielačky prišli v polovici septembra z poľa neďaleko malej dediny Umet.

O pomoc boli požiadaní ruskí ornitológovia, ktorým sa sokola na základe údajov zo satelitu podarilo v týchto dňoch nájsť, nanešťastie však mŕtveho. Mladý rároh bol usmrtený zásahom elektrického prúdu na strednonapäťovom elektrickom vedení.

„Tento prípad potvrdzuje naše predpoklady, že zásahy elektrickým prúdom predstavujú závažnú hrozbu pre mladé rárohy a samozrejme aj pre ďalšie druhy vtákov. Stĺpy elektrických vedení sú pre vtáctvo atraktívne, nakoľko im umožňujú výborný rozhľad nad otvorenou krajinou a zvyšujú šancu na úspešný lov. Dôležitou súčasťou práve prebiehajúceho slovensko-maďarského projektu na ochranu sokola rároha v Karpatskej kotline je ekologizácia elektrických vedení, a to prostredníctvom takzvaných konzolových chráničiek. Tie zabránia smrtiacemu zásahu na jedinca sediaceho v blízkosti vodičov elektrickým prúdom. Prioritne sa ošetrujú vedenia v oblastiach s výskytom najviac ohrozených druhov, ako sú sokoly rárohy a orly kráľovské a tiež v oblastiach, kde dochádza k pravidelným zisteniam úhynov vtákov.“ povedal Jozef Chavko z Ochrany dravcov na Slovensku (RPS).

Na Slovensku boli doposiaľ satelitnou vysielačkou označené dve sokolie samice Viera a Romana. Zatiaľ sa im podarilo vyhnúť všetkým nástrahám. Aj ich životné osudy prinášajú množstvo cenných poznatkov, ktoré by mali prispieť k efektívnejšej ochrane z prírody miznúceho sokola rároha

Celosvetová populácia sokola rároha neustále klesá. V celoeurópskom, ale i celosvetovom meradle má populácia sokola rároha v Karpatskej kotline veľký význam, nakoľko je stabilná, čo vytvára základ pre možnosti šírenia tohto druhu do ďalších oblastí. Z karpatských krajín najvýznamnejšie populácie sokola rároha nájdeme v Maďarsku, Srbsku a na Slovensku.

Informácie o projekte LIFE na ochranu sokola rároha v Karpatskej kotline nájdete na: www.dravce.sk/sokolraroh

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd