Pohyb sokolov budú ochranári sledovať pomocou vysielačiek

Tlačová správa Bratislava, 30.05.2008

Životný osud dvoch mláďat sokola rároha od včerajšieho dňa ochranári sledujú prostredníctvom satelitných vysielačiek. Členovia organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS), v spolupráci s ochranármi z Maďarska, umiestnili vysielačky na samice z dvoch hniezd na západnom Slovensku. „V prípade sokola rároha migrujú prevažne mladé jedince, preto sú vysielačky umiestňované na mláďatá tesne pred opustením hniezda. Vďaka tejto modernej technike získame cenné informácie o migračných trasách či zimoviskách, dozvieme sa viac o tendencii rozširovania druhu, a samozrejme o faktoroch ohrozenia a úspešnosti prežitia mláďat.“ - informuje Lucia Deutschová z RPS. Vysielačkami sú sokoly označované v rámci maďarsko-slovenského projektu na ochranu sokola rároha, podporeného Európskou komisiou v rámci programu LIFE. Prvých 10 vysielačiek bolo umiestnených minulý rok v Maďarsku, kde tamojší odborníci testovali dva typy. Typ, ktorý sa ukázal ako lepší z hľadiska bezpečnosti sokolov, ale tiež s prihliadnutím na technické parametre, je používaný v súčasnosti v Maďarsku aj na Slovensku. Je výsledkom využitia najnovších technológií v tejto oblasti. Do roku 2010 by malo byť vysielačkou označených 40 sokolov v Maďarsku a 6 na Slovensku. „Naša organizácia má skúsenosti z minulosti, kedy sme satelitnými a rádiovými vysielačkami označovali orly kráľovské. Sme presvedčení, že aj v prípade sokolov sa nám podarí získať cenné informácie. V Maďarsku vysielačky poskytli už počas prvých mesiacov veľmi vzácne údaje, ktoré by bez využitia tejto technológie zostali neodhalené.“ – dodáva Lucia Deutschová. Sokol rároh je globálne ohrozeným druhom. Na Slovensku hniezdi len približne 26 párov. V dôsledku negatívnych zásahov do prirodzeného prostredia a priameho prenasledovania, kedy sa stáva napríklad obeťou strelnej zbrane, je potrebné sokola rároha aktívne chrániť. V rámci prebiehajúceho projektu sú vytvárané náhradné hniezdne príležitosti či potravné zdroje prostredníctvom reštitúcie sysľa pasienkového. V spolupráci so Západoslovenskou energetikou, a.s., ako partnerom projektu, prebieha zabezpečovanie nebezpečných 22 kV stĺpov elektrického vedenia proti dosadaniu vtáctva.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd